Kraków: Matka Aleksandra Zaręba przez kolejne 6 lat przełożoną dominikanek

Obradująca od 24 czerwca 2022 roku w domu generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Krakowie XXVII Kapituła Generalna wybrała 1 lipca przełożoną generalną, na drugą sześcioletnią kadencję Matkę Aleksandrę Zarębę.

Matka Aleksandra urodziła się 6 października 1971 w Lesznie. W Zgromadzeniu pracowała jako katechetka, nauczyciel języka niemieckiego, kilka lat prowadziła formację sióstr. Pełniła też posługę przełożonej wspólnoty, radnej generalnej i wikarii generalnej. Ostatnie sześć lat służyła Zgromadzeniu jako przełożona generalna. Posiada wykształcenie wyższe z filologii germańskiej i licencjat kanoniczny z teologii duchowości.

W skład nowego Zarządu Zgromadzenia weszły: S. Marlena Rogowska – wikaria generalna, S. Loretta Wnuk, S. Mateusza Trynda i S. Terezja Magiera.

Hasłem Kapituły są słowa: „Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch” (1 Kor12,4). W 800-lecie przybycia Św. Jacka na ziemie polskie, by głosić prawdę Ewangelii, Kapituła debatuje nad sposobami nowej ewangelizacji – głoszenia Chrystusa wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby.

Ikona Świętego Jacka, który w jednej ręce trzyma Eucharystię, a w drugiej figurę Maryi symbolizuje duchowość Zgromadzenia opartą na tych dwóch filarach: eucharystycznym i maryjnym. Siostry poszukują odpowiedzi na pytanie: Jak w dziele ewangelizacji zauważać i wykorzystywać różne dary łaski jakimi Duch Święty obdarzył poszczególne siostry i wspólnoty, by w bogactwie różnorodności, działać w jedności, pokoju i harmonii. W kapitule bierze udział 30 sióstr.

Kapituła zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia podejmuje wiele kluczowych tematów dotyczących duchowości Zgromadzenia i jego misji. W obliczu nowych wyzwań i zmieniających się warunków życia istotne też są zagadnienia dotyczące formacji duchowej sióstr.

Zgromadzenie Sióstr św. Dominika zostało założone przez Służebnicę Bożą matkę Kolumbę Białecką 8 sierpnia 1861 roku w Tarnobrzegu-Wielowsi (20 grudnia 2004 r. został promulgowany dekret o heroiczności jej cnót). Członkinią tego Zgromadzenia była m.in. bł. s. Julia Rodzińska OP, beatyfikowana przez Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 r. w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

Obecnie siostry pracują w ponad 50 klasztorach w Polsce, na Białorusi i Ukrainie, we Włoszech, Kamerunie, na Syberii, a także w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

st (KAI) / Kraków

Wpisy powiązane

Upamiętnienie rozstrzelania 30 redemptorystów w czasie Powstania Warszawskiego

Nadzwyczajna Kapituła Generalna Sióstr Terezjanek

Polana: 40-lecie ponownego powołania parafii i pracy Księży Salezjanów