Piotrkowice: karmelita wśród nagrodzonych

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w Chmielnickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie władz samorządowych gminy Chmielnik z pracownikami oświaty: dyrektorami szkół i przedszkoli, nauczycielami, pracownikami administracji oraz nauczycielami emerytowanymi. Do obecnych na sali swoje okolicznościowe wystąpienia skierowali przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku Sławomir Wójcik oraz burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Paweł Wójcik, który w swoim wystąpieniu podziękował dyrektorom szkół, nauczycielom oraz pracownikom administracji szkolnej, za duże zaangażowanie w prężną, dającą widoczne efekty, działalność dydaktyczną placówek oświatowych gminy Chmielnik.

Miłym akcentem wieczoru było wręczenie dorocznych nagród wyróżniającym się nauczycielom. W gronie nagrodzonych znalazł się także nasz współbrat, o. Grzegorz Papciak, katecheta w Piotrkowicach. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, pan Jacek Sobaś przyznał o. Grzegorzowi nagrodę za „podejmowanie działań związanych z poznawaniem życia i działalności patrona szkoły Jana Pawła II poprzez zaangażowanie w organizację: Zlotu Szkół im. Jana Pawła II w Piotrkowicach, Dnia Papieskiego, akademii, współpracę ze środowiskiem lokalnym, organizowanie uczniom i młodzieży, w czasie wolnym imprez: integracyjnych, rekreacyjnych, sportowych, jak również umiejętne angażowanie do współpracy rodziców”.

Nagrody z rąk burmistrza otrzymali dyrektorzy. Pamiętano o wyróżnieniu zasłużonych pracowników administracji szkolnej.

W części artystycznej uroczystości wystąpiły dziewczęta z grupy wokalnej Beaty Stępień z Chmielnickiego Centrum Kultury. Po części oficjalnej wszystkich uczestników zaproszono na bankiet w sali lustrzanej.

Źródło: www.chmielnik.com 

Za: www.karmel.pl

Wpisy powiązane

Kraków: 400 lat Prowincji Matki Bożej Anielskiej

Skępe: 525 lat obecności bernardynów

Dr hab. Łucja Marek z IPN: Badania historyczne wykazują, że kard. Wojtyła reagował prawidłowo na przestępstwa pedofilii