Pożegnania: o. Karol Adamowicz, bernardyn

18 sierpnia 2016 r., w szpitalu w Biłgoraju odszedł do Pana o. Karol Adamowicz. O. Karol (Jan) Adamowicz, urodził się 8 stycznia 1934 r. w Białowoli (d. zamojsko-lubaczowska). Do Zakonu wstąpił 02.09.1971 r., profesję wieczystą złożył 19.09.1976 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 21.06.1978 r. O. Karol przeżył 82 lata, w Zakonie 44 a kapłanem był 38 lat. Pogrzeb o. Karola będzie miał miejsce w klasztorze w Radecznicy gdzie pracował on przez ostatnie lata swego życia. W poniedziałek 22 sierpnia, o godzinie 11.00 została odśpiewana jutrznia za zmarłych a następnie Msza św.

Niech odpoczywa w pokoju.

Za: www.bernardyni.com

Wpisy powiązane

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km

Pamięci bohaterskich sióstr nazaretanek z Nowogródka

Z nadzieją – przyszli pątnicy „od paulinów” z krakowskiej Skałki