Pożegnania: Ojciec Leopold Władysław Maria Chojnacki OFMConv

ŚP. Ojciec Leopold Władysław Maria Chojnacki, profes wieczysty i kapłan Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, jubilat w Zakonie, zmarł dnia 8 czerwca 2012 r. w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim, w wieku 87 lat, przeżywszy 64 lata w Zakonie i 56 lat w kapłaństwie.

Urodził się 19 lipca 1925 r. w miejscowości Osiek, koło Starogardu Gdańskiego, jako syn Władysława i Marianny z domu Ossowska. Na chrzcie świętym, udzielonym w parafii św. Rocha w Osieku otrzymał imię Władysław. Miał dwie siostry i dwóch braci. Szkołę powszechną ukończył w Osieku w 1939 r. Po rozpoczęciu wojny jego rodzice, którzy posiadali sklep i ziemię, zostali wysiedleni przez okupantów i w roku 1940 zamieszkali w Głownie, w ówczesnym powiecie łowickim, prowadząc sklep. Władysław w tym czasie rozpoczął naukę w szkole handlowej istniejącej w tejże miejscowości i jednocześnie pomagał ojcu w pracy w sklepie. W 1942 r. został złapany w nocy przez Niemców i wywieziony do Warszawy, gdzie przebywał w obozie pracy przy ul. Targowej, jednak po kilku miesiącach udało mu się stamtąd uciec i ponownie zamieszkał z rodzicami w Głownie. Po zakończeniu wojny jego rodzice osiedlili się w miejscowości Węgle koło Elbląga, natomiast on kontynuował naukę w Prywatnym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Niepokalanowie, które ukończył 30 czerwca 1947 r.

Dnia 3 września 1947 r. wstąpił do Zakonu i rozpoczął nowicjat w Łagiewnikach, pod kierunkiem magistra o. Grzegorza Kozieła, a następnie o. Augusta Rosińskiego, otrzymując imię zakonne Leopold. W swym sprawozdaniu z dnia 1 czerwca 1948 r. magister nowicjatu o br. Leopoldzie napisał m.in.: Wzmocnił swe powołanie zakonne. Postąpił bardzo w pobożności. Ogólnie nowicjusze uważają go za najlepszego. Kocha Zakon, jest entuzjastą Niepokalanowa. Widać w nim umiłowanie zakonnej karności i najmniejsze niedociągnięcie razi go. (…) Zdaje mi się, że mogę o nim wydać najlepszą opinię i wyrazić ugruntowaną nadzieję, że będzie pożytkiem Zakonu. Pierwszą profesję zakonną złożył w Łagiewnikach 4 września 1948 r. Po ukończeniu nowicjatu kontynuował naukę w Małym Seminarium w Niepokalanowie, wieńcząc ją egzaminem maturalnym. W latach 1950-1952 studiował w Gnieźnie filozofię. Następnie w latach 1952-1955 podjął studia teologiczne w WSD OO. Franciszkanów w Krakowie, tam również złożył śluby wieczyste 11 października 1953 r. Ostatni rok studiów teologicznych odbył w Warszawie i 17 marca 1956 r. otrzymał w katedrze warszawskiej święcenia kapłańskie z rąk ks. bp Wacława Majewskiego.

Po święceniach kapłańskich pracował jako duszpasterz i katecheta w następujących placówkach: w Sławnie (1956 r.), w Kołobrzegu (1956-1961), w Charzynie (1961-1965), w Kwidzynie (1968 r.), w Kaliszu (1968-1974), a od roku 1974 aż do śmierci przebywał w Niepokalanowie, gdzie poświęcił się głównie pracy kaznodziejskiej i posłudze w konfesjonale. Prowadził liczne misje ludowe; głosił rekolekcje parafialne adwentowe i wielkopostne; rekolekcje oazowe dla młodzieży; rekolekcje, konferencje i dni skupienia dla zgromadzeń zakonnych oraz bardzo chętnie wygłaszał okolicznościowe kazania z racji różnych świąt i uroczystości kościelnych. Szybko zasłynął jako wytrawny kaznodzieja i ceniony misjonarz ludowy. W latach 1974-1989 wygłosił łącznie 265 serii rekolekcji oraz 55 serii misji ludowych.

Dnia 16 listopada 1995 r. został mianowany asystentem lokalnym FZŚ przy bazylice OO. Franciszkanów w Niepokalanowie. W latach 1969-2002 wielokrotnie wyjeżdżał za granicę do Rosji, na Ukrainę, Białoruś i Litwę, niosąc pomoc duszpasterską miejscowym kapłanom. Czynił to często z narażeniem własnego życia, zwłaszcza w czasach Związku Radzieckiego: odważnie głosił Słowo Boże, odprawiał Msze święte w mieszkaniach prywatnych, udzielał chrztu świętego, spowiadał wiernych, przygotowywał chętnych do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Swoje wspomnienia z tejże posługi duszpasterskiej opisał w książce „Zachować od zapomnienia… Posługa na kresach wschodnich”, wydanej w roku 2006 przez Wydawnictwo w Niepokalanowie.

O. Leopold 17 marca 2006 r. obchodził złoty jubileusz kapłaństwa, który przeżywał we wspólnocie niepokalanowskiej, z wielką wdzięcznością Panu Bogu za łaskę powołania zakonnego i kapłańskiego.

Ufamy, że jak poświęcił na zawsze swoje życie Panu Bogu, tak też zostanie przez Niego przyjęty do krainy życia wiecznego.

Opracowanie: o. Dariusz Myszk
Archiwista, Asystent Sekretarza Prowincji


Pogrzeb Ś.P. ojca Leopolda Władysława Marii Chojnackiego odbył się dnia 12 czerwca 2012 roku o godz. 10.45 w Niepokalanowie. Kondukt żałobny z kaplicy św. Maksymiliana do bazyliki poprowadził o. Stanisław Maria Piętka, gwardian Niepokalanowa. Mszy św. przewodniczył J.E. Ks. Bp Józef Zawitkowski z Łowicza. Okolicznościową homilię podczas Mszy św. wygłosił o. Roman Soczewka z Niepokalanowa. Kondukt żałobny na cmentarz klasztorny poprowadził i przewodniczył modlitwom przy grobie sekretarz prowincji o. Zbigniew Kopeć.

Wpisy powiązane

Rozpoczęcie prac przedprocesowych ks. Pawła Kontnego SChr

Kraków: AreOPag u dominikanów

Kapucyni: Remont domu zakonnego w Gdańsku