Redemptoryści: Odrestaurowana gondola zabytkowej bardzkiej ambony

Po prawie trzech latach zabiegów restauratorsko-konserwatorskich ukończone zostały w grudniu 2017 r. prace przy gondoli zabytkowej bardzkiej ambony. Barokowa, bogato rzeźbiona ambona w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie jest najstarszym, po bardzkiej figurce NMP, ruchomym elementem wyposażenia tego kościoła.

Zachowała się ona w niezmienionym stanie od chwili jej wykonania tj. od 1698 r. Jej twórcą był prawdopodobnie snycerz Johann Joseph Weiss, który pochodził z Nysy. Sama ambona jest bardzo bogato zdobiona rzeźbami i liśćmi akantu. Została ona wykonana z drewna polichromowanego i złoconego. Posiada czworoboczny kształt i jest podwieszona na jednym z filarów bazyliki.

Gondolę ambony podtrzymują dwaj aniołowie z kartuszem herbowym. W centralnej części korpusu gondoli umieszczona została postać nauczającego Chrystusa Pana w otoczeniu chmur i aniołów (putta). Wokół Chrystusa Pana umieszczeni zostali czterej Ewangeliści. Patrząc od ołtarza głównego: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz i św. Jan. Obok nich umieszczone zostały ich atrybuty. Św. Markowi towarzyszy lew, św. Łukaszowi – wół a św. Janowi – orzeł. Nie wiadomo z jakich przyczyn snycerz wykonujący ambonę nie umieściła żadnego atrybutu przy postaci św. Mateusza (człowiek, lub uskrzydlony człowiek).

Prace restauratorskie i konserwatorskie zostały przeprowadzone dzięki uzyskanym dotacją od Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Burmistrza Miasta i Gminy w Bardzie oraz prywatnych sponsorów. Marszałek województw dolnośląskiego w latach 2015-2017 przeznaczył w sumie 100 tys. zł (w trzech dotacjach). Burmistrz Barda w 2017 r. przeznaczył 50 tys. zł. W sumie wydane zostało na remont i konserwację gondoli ambony ponad 154 tys. zł.

Bardzo dziękujemy wszystkim dobroczyńcom, dzięki którym mogliśmy zamknąć ten etap prac nad przywróceniem pierwotnego piękna gondoli bardzkiej ambony. Czekają nas teraz kolejne projekty i wnioski, aby pozyskać środki nad przywróceniem ukrytego pod warstwą kurzu, patyny i zniszczeń, blasku bogato zdobionego baldachimu ambony.

o. Mirosław Grakowicz CSsR, Bardo

Za: www.redemptor.pl

Wpisy powiązane

Abp Georg Gänswein do kapłanów i osób konsekrowanych: cała nasza wierność powołaniu, jego sens, zaczynają się od miłości, którą mam w stosunku do Jezusa

Prezes Fundacji Evangelium Vitae: każda kobieta, która się do nas zgłosi otrzyma potrzebną pomoc

„Będzie Bosko” – michalici i salezjanie łączą siły przed tegorocznym Festiwalem Mocy