Rzecznik Episkopatu podsumowuje rok 2011 w Kościele

Beatyfikacja Jana Pawła II, Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie i Kongres Miłosierdzia Bożego w Krakowie to trzy warte podkreślenia wydarzenia w Kościele w mijającym roku. W następnym roku, ogłoszonym przez Papieża jako Rok Wiary, spodziewany jest list o pojednaniu narodów polskiego i rosyjskiego oraz wspólny dokument Kościołów chrześcijańskich na temat świętowania niedzieli.

Beatyfikacja Jana Pawła II to wydarzenie, którym żył w maju cały świat. Ale na to wydarzenie w sposób wyjątkowy czekali Polacy. – Wielu z nas wyjechało do Rzymu, by uczestniczyć w uroczystościach beatyfikacyjnych, inni śledzili je w Krakowie bądź za pośrednictwem mediów. Było to wydarzenie, które na nowo nas połączyło – mówi rzecznik Episkopatu ks. Józef Kloch. W październiku obchodziliśmy pierwsze liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II i Dzień Papieski „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Odtąd w wielu miejscach wierni modlą się przy relikwiach Błogosławionego. Wydarzeniem bez precedensu było odsłonięcie pomnika Jana Pawła II w Moskwie.

To Jan Paweł II zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży. W tym roku odbyły się one po raz dwudziesty szósty. Miejscem spotkania młodych z całego świata z papieżem Benedyktem XVI był Madryt. Na ŚDM udało się oficjalnie 12 tys. młodych z Polski, ale kilka tysięcy osób przybyło indywidualnie.

Kolejna inicjatywa – II Kongres Miłosierdzia Bożego w Krakowie – też w bardzo ścisły sposób związania jest z postacią Jana Pawła II, nazywanego Apostołem Miłosierdzia. To on wyniósł na ołtarze św. Faustynę i rozpowszechnił kult Miłosierdzia, ustanawiając dla całego Kościoła Niedzielę Miłosierdzia Bożego. „Tu w Krakowie – Łagiewnikach, skąd wyszła iskra miłosierdzia i skąd ogień miłosierdzia rozchodzi się na cały świat chcemy służyć wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia” – podkreślał metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Rzecznik Episkopatu zwraca też uwagę na pielgrzymkę Benedykta XVI do Niemiec. Papież mówił o odwadze potrzebnej do wyznawania wiary w codziennym życiu. Potępił też przypadki pedofilii wśród duchownych. Z kolei podczas pielgrzymki do Beninu ogłosił adhortację na temat Czarnego Lądu. Papież pisze w niej o misji Kościoła dla Afryki spragnionej pojednania, sprawiedliwości i pokoju, a także o apostolskiej działalności w dziedzinie edukacji, służby zdrowia i środków społecznego przekazu.

W 25. rocznicę spotkania Jana Pawła II z przedstawicielami różnych religii, Benedykt XVI wyszedł z inicjatywą Światowego Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu. Podobne spotkania odbyły się lokalnie, w Polsce m.in. w Krakowie.

Rok 2011 wiąże się także z problemem dyskryminacji wobec chrześcijan i prześladowań za wiarę w świecie. W Sudanie, gdzie chrześcijanom z Południa udało się odłączyć od muzułmańskiej Północy, ludzie borykają się z głodem i brakiem opieki zdrowotnej. To najmłodsze państwo świata jest jednocześnie najbiedniejszym i potrzebuje naszego wsparcia. Temu miały służyć akcje Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, dla dzieci z Sudanu przeznaczone są datki z kolędowania małych Kolędników Misyjnych. Fundusze na rzecz ofiar katastrofalnej suszy w Afryce zbierała w tym roku Caritas Polska. Dzięki ofiarności Polaków, Caritas mogła uruchomić pomoc dla głodującej ludności w Kenii i Etiopii.

Ciągle brakuje odpowiedzi lefebrystów na próbę porozumienia Watykanu ze zwolennikami Bractwa św. Piusa X. Smutnym wydarzeniem mijającego roku jest też nagła śmierć abp. Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego.

W Polsce ukazał się „Raport o stanie wiary” autorstwa abp. Józefa Michalika. Przewodniczący Episkopatu obchodził w październiku 25-lecie sakry biskupiej. Został także mianowany wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy.

Rok 2011 zapisał się szeregiem zmian w Konferencji Episkopatu Polski. Dotychczasowy sekretarz generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik został arcybiskupem metropolitą lubelskim, sekretarzem Episkopatu biskupi wybrali zaś bp Wojciecha Polaka. Ukazał się list pasterski Episkopatu odnoszący się do obrzędów pogrzebu w przypadku kremacji. Zamknięto prace Komisji Majątkowej, odbyło się też spotkanie przedstawicieli Kościołów z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE.

W Watykanie spotkali się blogerzy z różnych krajów świata, a polscy rzecznicy diecezji i zakonów poświęcili swoje spotkanie Kościołowi na „cyfrowym kontynencie”.

A jakie ważne wydarzenia czekają nas w przyszłym roku? Jesienią 2012 r. rozpocznie się ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary. Jego inaugurację przewidziano na 11 października, w 50. rocznicę otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II, a zarazem 20. rocznicę opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Spodziewany jest także historyczny list o pojednaniu narodów polskiego i rosyjskiego, a także wspólny list Kościołów o świętowaniu niedzieli.

(jk, md © Biuro Prasowe KEP 2011) 

Źródło: episkopat.pl


WYDARZENIA W KOŚCIELE 2011 R. – ZESTAWIENIE RZECZNIKA KEP 
WAŻNE TEMATY ROKU 2012 

Najważniejsze 
1. Beatyfikacja Jana Pawła II
2. Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie
3. II Kongres Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Stolica Apostolska 
1. Pielgrzymka Benedykta XVI do Niemiec
2. Ogłoszenie adhortacji „Africae munus” podczas pielgrzymki do Beninu
3. Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu
4. Watykańskie spotkanie blogerów
5. Lefebryści: różnice zdań co do porozumienia z Rzymem

Ważne 
1. Problem głodu w „rogu Afryki”
2. Odsłonięcie w Moskwie pomnika Jana Pawła II
3. Nagła śmierć abp. Józefa Życińskiego
4. Zmiany w KEP: abp Budzik – bp Polak, abp Skworc, ks. prał. Janusz Stepnowski

Istotne tematy 
1. Przemoc i dyskryminacja wobec chrześcijan w świecie
2. Zamknięcie prac Komisji Majątkowej (15.06)
3. Rzecznicy diecezji i zakonów o Kościele na „cyfrowym kontynencie”
4. „Raport o stanie wiary”, abp Józef Michalik wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy, 25. lecie sakry biskupiej
5. Dyskusja wokół przywrócenia kary śmierci: należy ją wyeliminować, a nie przywracać
6. List pasterski KEP o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu w przypadku kremacji
7. Spotkanie przedstawicieli Kościołów z min. Sikorskim w czasie polskiej prezydencji

Przyszły rok 2012 
1. Rok Wiary ogłoszony przez Benedykta XVI
2. List o pojednaniu narodów polskiego i rosyjskiego
3. Powstanie wspólny list Kościołów o świętowaniu niedzieli


Za: www.kapucyni.pl

Wpisy powiązane

„Są twarzą Ewangelii” w swoich środowiskach i mają coraz więcej powołań

Toruń: 32. rocznica powstania Radia Maryja

Franciszkanie – Gdańsk: Jesienne spotkanie przełożonych