Salezjanie. Kapituła Inspektorialna Inspektorii Krakowskiej 2019

W dniu 23 kwietnia Inspektoria Krakowska rozpoczęła swoją Kapitułę na temat: „Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”. Uczyniła to w obecności radcy regionu Europa Środkowo-Północna ks. Tadeusza Rozmusa i innych zaproszonych gości. Obrady potrwają do 27 kwietnia. Obejmą panele i dyskusje, również z udziałem młodzieży, co ma pomóc w lepszym nakreśleniu działań wychowawczo-duszpasterskich, „których podejmujemy się, aby z odwagą kroczyć za tymi, których nam Pan powierzył” – jak powiedział na rozpoczęcie Kapituły ks. Adam Parszywka, przełożony inspektorii krakowskiej (PLS).

Krakowskie obrady – jak informuje ks. Andrzej Gołębiowski, odpowiedzialny za stronę medialną w czasie jej trwania – rozpoczęła uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. Tadeusz Rozmus, radca regionu Europa Środkowo-Północna. W homilii podkreślił, że nasze spotkanie jest „zachętą do aktywnej analizy sytuacji, a przede wszystkim wyznaczenia bardzo konkretnych kroków w realizacji Chrystusowej strategii zbawienia”. Do uczestników Kapituły słowa pozdrowień przesłali biskupi, w diecezjach których posługują salezjanie z Inspektorii Krakowskiej. „Pragnę udzielić pasterskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom Kapituły, życząc otwartości serca, gotowości do wychodzenia naprzeciw Bożym natchnieniom oraz pogłębionej refleksji biblijnymi fundamentami i odczytywaniem charyzmatu założyciela” – napisał arcybiskup Marek Jędraszewski.

Inaugurację Kapituły uświetnił ją zespół „Fausystem” z Oświęcimia i orkiestra „Augustino” z Przemyśla.

Podsumowanie pierwszego dnia można było również oglądać na zarejestrowanym filmiku: www.youtube.com

A oto jak wyglądał jeden z kolejnych dni, z udziałem młodzieży, również w relacji ks. Andrzeja Gołębiowskiego: „Chcemy wsłuchać się w głos młodych. Chcemy was prosić, abyście pomogli nam rozpoznać, jacy mamy być dla was młodych”. Takimi słowami ks. Andrzej Król wprowadził w zasadniczą część obrad kapitulnych, w której oprócz delegatów wzięli udział zaproszeni goście. Wśród nich Janina Błażej, Joanna Urbańczyk, Natalia Kamińska, Jan Lelito, Piotr Mirecki, Seweryn Dzierżak, Marcin Vogel i ks. Mateusz Koziołek. W panelu wybrzmiało przesłanie, aby salezjanie odzyskali „bliskość ze światem młodzieży”. Ktoś inny dodał: „Nawzajem mamy sobie wiele do powiedzenia”. Bardzo często padały słowa o dawanym świadectwie i potrzebie, w której młodzi chcą się do nas zwrócić. Zapytano również gości o profil salezjanów, który jest w sferze marzeń odbiorców naszego posłannictwa. „Więcej cierpliwości i łagodności, motywujcie nas do działania, nie bądźcie menagerami zarządzającymi z ambony, szukamy u was autorytetów” – powiedzieli uczestnicy panelu. Uczestnikom Kapituły zaproszeni goście nie szczędzili również słów krytyki. Zauważyli u nas brak panowania nad słowem, prosili o „więcej cierpliwości i łagodności”. Ktoś zauważył: „Widzimy, że księża się kłócą, że się nie lubią. To, co robicie, jest ważniejsze od tego, co mówicie”.

Wskazania na naszą przyszłość nie tylko nakreślili nasi goście, ale również ks. Jarosław Pizoń, inspektor z Wrocławia, który przewodniczył Eucharystii. Odniósł się do apostołów będących w drodze. „Jesteśmy w drodze do nieba. Jesteśmy w drodze do młodzieży. Jesteśmy w drodze do samych siebie”. Szukając odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie Kapituły, powiedział: „Salezjanie mądrzy mądrością i obecnością samego Boga. Salezjanie na wzór apostołów są gościnni wobec młodzieży, współbraci i Rodziny Salezjańskiej. Salezjanie dzielący się miłością”.

Popołudniowy czas kapitulny upłynął na prezentacji poszczególnych placówek znajdujących się na terenie całej Inspektorii”. Ten dzień obrad stojący pod znakiem szczególnego udziału młodzieży również został upamiętniony na filmiku wideo:

Foto: ks. Robert Bieleń sdb

Za: www.infoans.org

Wpisy powiązane

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km

Pamięci bohaterskich sióstr nazaretanek z Nowogródka

Z nadzieją – przyszli pątnicy „od paulinów” z krakowskiej Skałki