Siostry szensztackie zapraszają do modlitwy za wstawiennictwem swojej Współzałożycielki

W dniach 5-11 października br. polska Prowincja Szensztackich Sióstr Maryi siedzibą w Otwocku-Świdrze k. Warszawy, trwa na szczególnej modlitwie o dar cudu potrzebnego do beatyfikacji współzałożycielki Instytutu, Służebnicy Bożej s. M.Emilii Engel (1893-1955). S. Emilia określana jest jako apostołka wiary w Opatrzność Bożą. W swoim życiu przeszła głęboką przemianę od pełnego lęku, ograniczenia i niepewności człowieka, do duchowo silnej kobiety, która otwierając się na prowadzenie Bożej Opatrzności potrafiła, ufając Bogu, prowadzić innych o Niego. Jest świadkiem wiary na dzisiejsze czasy i pomocą dla współczesnego, często zagubionego człowieka.

Tydzień modlitwy o cud za jej wstawiennictwem jest częścią duchowego projektu międzynarodowego Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, który podjął apel przełożonej Generalnej, s. M. Alei Slaughter o wytężoną i ufną modlitwę za wstawiennictwem Siostry Emilii o dar fizycznego cudu.  W liście okólnym do sióstr, siostra Generalna napisała m.in.: „Z datą 10 maja 2012 r., Papież Benedykt XVI, zlecił publiczne ogłoszenie Dekretu o heroiczności cnót M. Emilii Engel. Tym samym zakończona została pierwsza część procesu beatyfikacyjnego. Siostra M. Emilia może być teraz nazywana „czcigodną służebnicą Bożą” (Venerabilis Serva Dei). (…) Mamy radość, zaszczyt, ale także moralny obowiązek pomagania, aby Bóg mógł Kościołowi i naszemu Dziełu Szensztackiemu podarować w s. M. Emilii nową błogosławioną”.

W krótkim czasie powstała idea „Tygodnia Emilii” – systematycznej modlitwy wszystkich prowincji sióstr szensztackich na całym świecie (19 prowincji, 6 delegatur oraz okręg domu macierzystego). Polska prowincja, która obecnie rozpoczęła swój Tydzień, zaprosiła do modlitwy o cud za wstawiennictwem Sługi Bożej wszystkie wspólnoty Ruchu Szensztackiego w Polsce, przyjaciół, sympatyków i każdego, kto potrzebuje wsparcia i pomocy.

Założyciel Dzieła i duchowy kierownik s. Emilii, o. Józef Kentenich (1885-1968), tak napisał po jej śmierci: „Siostra Emilia zmarła w opinii świętości. Mamy podstawy przyjąć, że ma duży wpływ przed Tronem Boga”.

s. M.Kamila Skorupka ISSM

Więcej na:  www.siostry.szensztat.pl

Wpisy powiązane

30. Spotkanie Młodych w Wołczynie

Bp Greger w oświęcimskim Karmelu: trzeba odważyć się na życie w prawdzie

Jasna Góra: Misjonarze Klaretyni dziękują za 175 lat istnienia zgromadzenia