Spotkania Przełożonych Zakonnych

We wtorek 30 września rozpoczęły się w Warszawie zebrania plenarne Konferencji żeńskich i męskich wyższych przełożonych zakonnych. Tym co łączy tematycznie oba spotkania jest Rok Życia Konsekrowanego, który rozpocznie się w Kościele powszechnym w I niedzielę Adwentu. Przygotowania do tego Roku zdominują jesienne obrady przełożonych. 1 października z obu Konferencjami spotka się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanislaw Gądecki.

Spotkanie KWPZM odbywa się w nowej siedzibie krajowego Caritas w Warszawie przy ul. Okopowej. Pierwszym punktem obrad było wystąpienie nowego sekretarza generalnego Episkopatu bpem Artura Mizińskiego.

Bp Miziński przypomniał najważniejsze wydarzenia kościelne (wizyta ad limina apostolorum i oczekiwania papieża Franciszka wobec Kościoła w Polsce; kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II; Międzynarodowa Konferencja dotycząca ochrony dzieci mło- dzieży, która odbyła się w czerwcu w Krakowie, Synod poświęcony rodzinie). Przypomniał także stanowisko Kościoła w sprawie europejskiej konwencji o przemocy w rodzinie, której sformułowania są jednoznacznie sprzeczne z chrześcijańskim systemem wartości. Przechodząc do zmian w katechezie szkolnej i nacisku na wprowadzanie etyki, postawił też pytanie, czy katecheci powinni uczyć etyki (chodzi zarówno o katechetów świeckich jak i kapłanów i osoby zakonne). Stwierdził, ze tym problemem zaj- mie się najbliższe zebranie plenarne KEP.

O. Janusz Sok dziękując za wystąpienie bpowi Mizińskiemu podkreślił wagę zmian w Komisji Mieszanej Episkopat-Zakony i wyraził nadzieje, że stanie się ona realnym miejscem dialogu wewnątrzkościelnego. Prosił też o informacje o stanie rozmów w sprawie tzw. kościelnego odpisu podatkowego 0,5 %. Biskup poinformował, iż obecnie ten temat jest zawieszony.

Ponieważ Bp Mizinski mógł być tylko na początku spotkania, ze względu na pilny wyjazd, po spotkaniu z nim przełożeni powrócili do modlitwy Jutrzni oraz wysłuchali medytacji O. Wiesława Pyzio OFMConv o owocach duchowych jubileuszu 75-lecia Pro- wincji M. B. Niepokalanej, której współtwórcą był Św. Maksymilian Kolbe. Rekolekcje całej Prowincji z okazji Jubileuszu koncentrowały się na trzech wymiarach historia-teraźniejszość- przyszłość. Refleksja wspólnotowa przyniosła wiele duchowych owoców i była prawdziwym darem Boga z okazji Jubileuszu.

Po medytacji przewodniczący Konferencji O. Janusz Sok przedstawił pięciu nowych przełożonych wyższych, którzy od ostatniego Zgromadzenia plenarnego zostali powołani do pełnienia swojej posługi.

Następnie S. Rut Koprucha podjęła temat „Ostatnie dokumenty Kongregacji jako materiał do formacji permanentnej” Rozpoczęła od krótkiego filmiku z piosenką religijną, mówiącej o tęsknocie za Bogiem, następnie przedstawiła swoje refleksje wiązane z dokumentem „Radujcie się”, który jest refleksją nad słowem papieża Franciszka, kierowanym do osób konsekrowanych. Nawiązała do sceny zwiastowania, będącej na okładce listu „Radujcie się”. Trzeba zrobić miejsce dla Boga w swoim życiu, jak Maryja. Dużo czasu w swoim wystąpieniu poświęciła elementowi uczuciowości. Papież wzywa osoby konsekrowane do czułości, otwartości, ofiarowania ludziom przyjaźni, bliskości. Papież mówi także o pokorze w spotkaniu z drugim człowiekiem, o potrzebie wyjścia na peryferie. Musimy umieć słuchac ludzi i przez nich docierać do Boga. Szczególnie spotkanie z ubogimi otwiera nas na obecnośc Boga.

Po przerwie o. Janusz Sok i o. Kazimierz Malinowski przedstawili założenia i najważniejsze planowane przedsięwzięcia Roku Życia Konsekrowanego, zarówno w wymiarze Kościoła powszechnego, jak i w polskich realiach. Zwrócili uwagę na szczególne znaczenie tego roku w formacji osób konsekrowanych. Przygotowany już program działania przewiduje także, iż wiele wydarzeń tego Roku będzie się koncentrowało w Kościołach lokalnych (diecezjach).

Po nich zabrał głos o. Tomasz Kot który mówił o pracy zespołu roboczego, który ma przygotować koncepcję i program obecności w mediach z okazji Roku Życia Konsekrowanego. O. Jan Szewek przez pośrednictwo przełożonych zaprosił na tradycyjne spotkanie rzeczników medialnych zakonów, które odbędzie się w listopadzie.

Na zakończenie przedpołudniowej części obrad Eucharystii przewodniczył bp siedlecki i przewodniczący Komisji ds. życia konsekrowanego bp Kazimierz Gurda.

Red. 

Wpisy powiązane

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km

Pamięci bohaterskich sióstr nazaretanek z Nowogródka

Z nadzieją – przyszli pątnicy „od paulinów” z krakowskiej Skałki