Staniątki: Benedyktynki otrzymały brakujące środki na budowę muzeum

Benedyktynki ze Staniątek otrzymały fundusze potrzebne do stworzenia przy swoim klasztorze muzeum. Potrzebną kwotę pożyczyło im starostwo wielickie. Mniszki zyskały już dotację na jego realizację, ale do jej uruchomienia konieczny był tzw. wkład własny w wysokości 3 mln, które siostry musiały zdobyć do końca maja br.

– Jesteśmy bardzo wdzięczne za tę pomoc. Teraz musimy zbierać środki, aby móc spłacić pożyczkę. Wdzięczność należy się wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć naszą zbiórkę. Zapewniamy wszystkich darczyńców o codziennej modlitwie za nich i za ich rodziny. Dzięki tej zbiórce udało się stworzyć prawdziwą wspólnotę – powiedziała KAI ksieni klasztoru m. Stefania Polkowska.- Mamy świadomość, że nasz klasztor stanowi ogromne dziedzictwo kulturowe, cieszymy się, że w tym miejscu powstanie muzeum i że zostaną przeprowadzone kompleksowe badania dzieł sztuki i zabezpieczone zostaną cenne skarby kultury. To wszystko służyć będzie przyszłym pokoleniom – podkreśliła.

Klasztor w Staniątkach to najstarszy klasztor Benedyktynek w Polsce, stanowiący wyjątkowy skarbiec kultury. Program “Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” zakłada rewaloryzację i adaptację zabytkowych obiektów na muzeum, bibliotekę i czytelnię. Pozwoli ona także na zabezpieczenie i zakonserwowanie cennych zbiorów. Dzięki tej dotacji możliwe będzie również prowadzenie badań i skatalogowanie całego archiwum.

Siostry benedyktynki w 2016 r. uzyskały pozwolenie na budowę i rozpoczęły zbiórkę funduszy na realizację tej inwestycji. Uchwałą z 27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyznał im dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln zł. Do uruchomienia tych środków niezbędny był wkład własny, w wysokości minimum 30 proc. kosztów, czyli około 3 mln zł.Siostry, które żyją z pracy własnych rąk, nie miały możliwości wygospodarowania takiej kwoty. Fundusze starały się zdobyć m.in. od fundacji i stowarzyszeń. Starostwo wielickie pożyczyło opactwu 2 mln zł. Resztę środków udało się zebrać dzięki wpłatom darczyńców, a część pochodzi ze sprzedaży produktów sióstr, m.in. soków, miodów i przetworów.

Klasztor mniszek w Staniątkach powstał prawdopodobnie w 1216 r. Ufundował go Klemens Jaksa Gryfita dla swojej córki Wizenny. W klasztorze przechowywane są bogate zbiory sztuki i rzemiosła artystycznego: inkunabuły, paramenty liturgiczne, zbiór portretów ksień klasztoru oraz przykłady malarstwa na szkle. Do najcenniejszych skarbów klasztoru należą dwie XIV-wieczne rzeźby tronujących Madonn oraz późnogotycka rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Ołtarz główny kościoła to wybitne dzieło późnego baroku, udział w jego tworzeniu brał prawdopodobnie architekt włoski Francesco Placidi.W Staniątkach od stuleci czczony jest cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej. Opactwo staniąteckie, dzięki swej nieprzerwanej historii, zachowało bogaty zbiór zabytków: dokumentów, rękopisów, starodruków, muzykaliów oraz przedmiotów i szat liturgicznych. Obecnie klasztor posiada kilkanaście tysięcy woluminów, w większości nieskatalogowanych i nieprzebadanych – do dziś zachowały się w nim bezcenne zapisy kolęd i pieśni związanych z Bożym Narodzeniem, kancjonały, pieśni w dużej mierze pisane po polsku z notacjami muzycznymi.

Wspomóc staniąteckie opactwo można wpłacając pieniądze na konto: PKO Bank Polski I Oddział Kraków 49 1020 2892 0000 5802 0118 6170 Opactwo św. Wojciecha SS. Benedyktynek 32-005 Niepołomice, Staniątki 299; Swift Code – BPKOPLPW.

Zobacz stronę opactwa: www.benedyktynki.eu

KAI

Za: www.diecezja.pl

Wpisy powiązane

Rozpoczyna się Wielki Odpust Tuchowski

Centrum międzynarodowej salezjańskiej pomocy Ukrainie znajduje się w Polsce

Bracia Mniejsi: „Zasłużeni dla Kultury Chrześcijańskiej” – nagroda dla AGŻ