Świdnica: spotkanie osób konsekrowanych z bp. Adamem Bałabuchem

W Świdnicy odbyło się uroczyste zakończenie Roku Życia Konsekrowanego.

– W kończącym się Rok Życia Konsekrowanego, mówimy z pełną świadomością: „stoimy do dyspozycji dla Kościoła świdnickiego, przyjmijcie naszą posługę” – mówił w homilii o. dr Radosław Zięzio, sercanin podczas uroczystej Mszy św. w katedrze świdnickiej. Eucharystii w Święto Ofiarowania Pańskiego przewodniczył biskup Adama Bałabuch.

Na wstępie Mszy św. ks. prał. dr Marek Korgul, delegat biskupi ds. życia konsekrowanego przypomniał zebranym, ile w diecezji świdnickiej obecnie jest zgromadzeń żeńskich i męskich i czym się, na co dzień zajmują. – W diecezji świdnickiej posługę swoją pełni blisko 400 sióstr z 23 zgromadzeń zakonnych. Działają w katechezie, przy parafiach i w dziełach charytatywnych, w Świdnickiej Kurii Biskupiej, w Wyższym Seminarium Duchownym oraz Domu Księży Emerytów. Siostry mieszkają w 55 domach zakonnych. Natomiast w 19 wspólnotach zakonnych męskich pracuje ponad 130 konsekrowanych mężczyzn – kapłanów i braci zakonnych, którzy prowadzą 16 wspólnot parafialnych, gdzie pełnią obowiązki proboszczów, wikariuszy, posługując w katechezie i dziełach miłosierdzia – mówił ks. Korgul.

W homilii skierowanej do przybyłych z diecezji delegacji zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich oraz braci, którzy rozpoczęli formację postulatach, o. Zięzio zwrócił uwagę, że: – Scena Ofiarowania Pańskiego uczy, iż każda osoba życia konsekrowanego winna wzrastać i dojrzewać dla Pana. Wzrastać w świadomości bycia wybraną, umiłowaną własnością Pana – podkreślał kaznodzieja.

Przywołując słowa Benedykta XVI zakonnik zauważył, że osoby życia konsekrowanego są „poszukiwaczami Boga”. – Dzień życia konsekrowanego ma dopomóc całemu Kościołowi docenić dar życia zakonnego. Jest również doskonałą okazją, aby odnaleźć równowagę między akcją, a kontemplacją, modlitwą, a dziełami charytatywnymi, między zaangażowaniem w doczesność, a eschatologią – mówił o. Sercanin.

Podkreślał, że życie zakonne jest dobrem całego Kościoła, wszystkich wierzących, dobrem świata. – Każdego dnia winniśmy pokazywać innym to dobro oraz dzieła jakie są przez zakony prowadzone, przez siostry zakonne i zakonników w miejscach, gdzie posługujemy – mówił zakonnik.

Po Mszy św. odbyła się wspólna agapa w auli świdnickiej kurii biskupiej, podczas której bp Adam Bałabuch polecił modlitwom osób konsekrowanych trwającą w diecezji peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.

inf., fot. ks. dr Daniel Marcinkiewicz – Rzecznik Prasowy Kurii Świdnickiej

Za: www.radiorodzina.pl

Wpisy powiązane

Patron Dnia: Święty Jan Kasjan – organizator zachodniego monastycyzmu

Ponad 50 tys. uczestników akcji Misjonarz na Post

SYMPOZJUM: Św. Maksymilian św. Franciszkiem XX wieku?