Towarzystwo Chrystusowe – od 80 lat wraz z polskimi emigrantami

Towarzystwo Chrystusowe w obecnym – 2012 roku przeżywa 80. rocznicę swego powstania i działalności. Dekret założycielski kard. Augusta Hlonda datowany jest na 8 września 1932 r.

W Polsce oraz w poszczególnych prowincjach poprzez cały szereg wydarzeń rocznicowych podejmujemy refleksję nad blaskami i cieniami przeszłości i składając dziękczynienie Bogu, modlimy się o dalsze błogosławieństwo i opiekę nad nami.

Najważniejszym punktem rocznicowych wydarzeń będą obchody uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, tytularnej uroczystości naszego Zgromadzenia Zakonnego, w tym roku przypadającej 25 listopada. W Domu Głównym w Poznaniu koncelebrowanej Mszy Świętej o godz. 10.30 przewodniczyć będzie nasz współbrat, JE Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek, biskup łomżyński senior.

W związku z rokiem rocznicowym Towarzystwa Chrystusowego zostało już zrealizowanych kilka inicjatyw kościelnych, naukowych i kulturalnych, zaś kolejne są planowane.

W dniach od 17 do 19 stycznia 2012 r. pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego członkowie Zarządu Generalnego i Rady Generalnej pielgrzymowali do Rzymu. Do grona pielgrzymów dołączyli członkowie Zarządu Prowincji Towarzystwa Chrystusowego pw. św. Józefa, obejmującej posługą duszpasterską Polaków w Niemczech, Holandii, Włoszech i na Węgrzech. 17 stycznia miała miejsce oficjalna inauguracja pobytu chrystusowców w nowym domu w Rzymie – CASA DI PROCURA GENERALE „CASA AUGUSTA”, Via Pier Ruggero Piccio 55/B, 00136 ROMA. Ksiądz Generał pobłogosławił dom i z wszystkimi obecnymi nawiedził wszystkie jego pomieszczenia. 18 stycznia pielgrzymi uczestniczyli w środowej audiencji generalnej. Przełożony Generalny oraz członkowie Zarządu Generalnego i Rady Generalnej w czasie audiencji zostali oficjalnie powitani i przedstawieni Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI. 19 stycznia o godz. 7.00 pielgrzymi koncelebrowali Mszę Świętą w Bazylice Świętego Piotra przy grobie bł. Jana Pawła II. Po Mszy Świętej przy konfesji św. Piotra we wspólnej modlitwie polecano Bogu polskich emigrantów słowami modlitwy chrystusowców: „Panie Jezu, Pasterzu dusz…”.

18 maja o godz. 19.00 w Filharmonii Poznańskiej odbył się koncert zatytułowany „Emigranci”. Tytuł mówi o kompozytorach, których dzieła zostały tego wieczoru wykonane, a którzy doświadczyli losu emigranta. W programie znalazły się bowiem „Koncert fortepianowy e-moll op. 11, nr 1” Fryderyka Chopina oraz „Symfonia Fis-dur op. 40” Ericha Wolfganga Korngolda. We wprowadzeniu do tego koncertu została podkreślona 80. rocznica powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Natomiast w holu Filharmonii uczestnicy koncertu mogli obejrzeć specjalnie na tę okazję przygotowaną wystawę ukazującą historię i współczesną działalność chrystusowców. Koncert fortepianowy Chopina brawurowo wykonał niewidomy od urodzenia japoński pianista Nobuyuki Tsujii z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza.

9 września w ramach obchodów rocznicy powstania Towarzystwa ks. Leszek Kryża w Bazylice św. Krzyża w Warszawie o godz. 9.00 odprawi Mszę Świętą transmitowaną na falach Polskiego Radia, zaś o 21.00 w częstochowskiej Kaplicy Cudownego Obrazu poprowadzi Apel Jasnogórski.

7 października odbędą się uroczystości rocznicowe w Potulicach. Koncelebrowanej Mszy Świętej będzie przewodniczył JE Ksiądz Biskup Jan Tyrawa, biskup bydgoski. Odbędzie się tam również sesja naukowa nt. powstania Towarzystwa.

11 października w Pyrzycach odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem „Sługa Boży, Prymas August Hlond – duszpasterz i mąż stanu. Doniosłe Dziedzictwo”. Z okazji inauguracji Roku Wiary będzie celebrowana Msza Święta pod przewodnictwem JE Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego, z udziałem delegacji i kapłanów tej archidiecezji i Towarzystwa.

Z 19 na 20 października będzie miało miejsce Jasnogórskie Czuwanie w intencji polskiej emigracji i jej duszpasterzy. Hasłem tegorocznego czuwania są słowa  Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda: „Mocno stój przy wierze ojców”. O północy (z piątku na sobotę) uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez duszpasterzy polonijnych w intencji Polonii i Polaków za granicą przewodniczyć będzie JE Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. Transmisję przeprowadzi Radio Jasna Góra, Radio Maryja i TV Trwam.

20 listopada w Domu Generalnym w Poznaniu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja pod tytułem „Migracje Polaków a nowa ewangelizacja”. Konferencja rozpocznie się koncelebrowaną Mszą Świętą o godz. 9.00 pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego, JE Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore.

W ramach przygotowań do obchodów 80-lecia Towarzystwa od maja do listopada 2011 r. był realizowany film „Dajcie nam księdza”. Film zdobył główną nagrodę w kategorii filmów edukacyjnych XXVII Międzynarodowego Festiwalu Filmów i Multimediów Katolickich „Niepokalanów 2012”. Film jest dostępny na witrynie internetowej Towarzystwa.

Z okazji 80-lecia Towarzystwa ukazała się też jubileuszowa płyta seminaryjnego zespołu „Gaudeamus”, zawierająca dwadzieścia utworów śpiewanych przez kilka składów zespołu na przestrzeni wielu lat.

Opublikowany został również, a przygotowany wiele lat temu przez ks. Floriana Berlika „Wybór z listów pasterskich i okolicznościowych przemówień ks. kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski 1926-1948”.

W tym rocznicowym roku zapoczątkowano też przyznawanie (w oparciu o specjalny Regulamin) szczególnych wyrazów wdzięczności – statuetek, medali i dyplomów – wobec osób spoza Zgromadzenia, które wyróżniły się wspieraniem nas „z miłością i ofiarą” w wypełnianiu naszego charyzmatu.

To, co było, co jest i co będzie – z miłości i łaskawości Boga Wszechmogącego – czynimy w myśl naszego dumnego, ale i zobowiązującego zawołania: „Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej”!

Za: www.chrystusowcy.pl


W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 1932 r. Prymas Polski kard. August Hlond urzeczywistnił swoją ideę duszpasterskiej pomocy emigrującym Polakom powołując do istnienia nowe zgromadzenie zakonne – Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. W dekrecie założycielskim napisał:

Po uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej, pismem Świętej Kongregacji dla Spraw Zakonnych z dnia 10 VI 1931 roku obecnym pismem zgodnie z kan. 492 §1 erygujemy kanonicznie nowe zgromadzenie zakonne pod nazwą Zgromadzenie Świętego Grobu, którego celem specjalnym jest troska i staranie o Polaków, którzy wyemigrowali i emigrują.

Nowe Zgromadzenie, jako zgromadzenie na prawach diecezjalnych ma siedzibę w wiosce Potulice, Archidiecezji naszej Gnieźnieńskiej. Według norm prawa będzie poddane Ordynariuszowi Gnieźnieńskiemu, będzie się rządziło ustawami, które wkrótce zostaną napisane.

Poznań, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
8 września 1932 r.
+August Kardynał Hlond

W 80. rocznicę tego wydarzenia, w Domu Głównym zgromadzenia w Poznaniu chrystusowcy dziękowali Panu Bogu za powstanie swojej wspólnoty i lata posługi wśród polskich emigrantów oraz zawierzali Mu swoją przyszłość.

W uroczystości – oprócz mieszkańców Domu Głównego – uczestniczyli współbracia z domu zakonnego w Puszczykowie oraz nowicjusze i aspiranci z Mórkowa wraz z wychowawcami. Tym samym utworzyła się symboliczna, jak na jubileusz, wspólnota. Oto w sercu zgromadzenia, wokół Przełożonego Generalnego zgromadzili się najstarsi współbracia, którzy tworzyli przez dziesięciolecia historię Towarzystwa Chrystusowego i najmłodsi, którzy dopiero co przekroczyli zakonne progi i przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych.

Uroczysta Msza Święta dziękczynna rozpoczęła się o godz. 11.30. Pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego koncelebrowało ją 28 kapłanów. We wstępie ks. Generał zauważył niejako dwa wymiary naszego dziękczynienia: osobisty każdego z chrystusowców za dar powołania do tej konkretnej wspólnoty i realizowania w niej osobistego powołania do świętości oraz wymiar kościelny, jakim jest realizacja przez Towarzystwo misji duszpasterskiej wśród rodaków na całym świecie.

Homilię wygłosił ekonom zgromadzenia ks. Krzysztof Musiałek. Nawiązując do dzisiejszego święta i tytułu Maryi – Matki Bożej Siewnej mówił m.in. o odwadze i wierze, jakie miał kard. Hlond rzucając w tamtych trudnych czasach na grunt Kościoła – niczym ziarno w ziemię – nowe zgromadzenie i zawierzając jego owoce Matce Bożej.

Przed błogosławieństwem, w duchu uwielbienia Pana Boga odśpiewano Te Deum laudamus, a na zakończenie hymn Towarzystwa Chrystusowego„My, Chryste, hufiec Twój”.

Po obiedzie wszyscy zgromadzili się w holu przy figurze Matki Bożej, gdzie odnowili akt zawierzenia zgromadzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Zobacz także powiązaną z wydarzeniem galerię multimediów.

Za: www.chrystusowcy.pl

Wpisy powiązane

Hiszpania: zbuntowane klaryski z Belorado odeszły z Kościoła katolickiego i będą ekskomunikowane

Pożegnania: Abp. Gianfranco Agostino Gardin OFMConv

Rzym: zmarł spowiednik papieża Franciszka