Uhonorowani nauczyciele franciszkańskiego liceum

W środę 8 września 2021 r. pięcioro nauczycieli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka w Legnicy, prowadzonego przez franciszkanów zostało uhonorowanych przez władze administracji publicznej.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała Barbara Jujeczka; Medale Komisji Edukacji Narodowej – Dorota Chrzanowska, Dariusz Sudoł i o. Piotr Marszałkiewicz, zaś nagrodę kuratora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej – Beata Dzierżyk.

W Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej Legnickiego Centrum Kultury odznaczeniami państwowymi wyróżnionych udekorował Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma, natomiast odznaczenia resortowe wręczył Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r. Jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę; II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę; III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany jest przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

jms

Za: www.franciszkanie.pl

Wpisy powiązane

Bp Kiciński: Osoby konsekrowane przypominają nam, że nasze życie jest pielgrzymką

Michalici: Uroczystość patronalna w Sanktuarium w Miejscu Piastowym

Oblaci MN: Dwaj prowicjałowie w ogniu pytań