V. Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dotyczący instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego

25 marca 2015 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, już po raz piąty odbył się Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego, pod patronatem honorowym Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego tegoż Uniwersytetu. Partnerem Konkursu była Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W tym roku tematyka Konkursu dotyczyła instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

Do Konkursu przystąpiło osiemnastu studentów z sześciu polskich uczelni: z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studenci wzięli udział w konkurencjach indywidualnych oraz drużynowych, ocenianych przez Komisję Profesorską, złożoną z przedstawicieli zwycięskich drużyn ubiegłorocznej edycji Konkursu (ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, ks. dr hab. Bartosz Nowakowski, UAM oraz ks. dr Rafał Dappa, UŚ). Komisji Sprawdzającej przewodniczyła p. dr hab. Urszula Nowicka, prof. UKSW.

Po kilku godzinach zmagań, I miejsce w klasyfikacji drużynowej zajęli studenci z Poznania, II miejsce wywalczyła drużyna z Warszawy, z kolei miejsce III przypadło studentom z Krakowa. Natomiast w klasyfikacji indywidualnej najlepsza okazała się studentka KUL, p. Aleksandra Rybaczek, zaś dwa kolejne miejsca na podium zajęli studenci z UAM: p. Piotr Aleksandrowicz oraz kleryk Karol Świergosz. Gratulując wszystkim im wyników, a nade wszystko dążenia do wiedzy oraz zaangażowania i umiejętności zdrowej rywalizacji, trzeba wyrazić nadzieję, że inicjatywa tego rodzaju stanie się tradycją Wydziału Prawa Kanonicznego w Warszawie, dającą możliwość nie tylko naukowych doświadczeń, ale również trwałych przyjaźni międzyuczelnianych, powstałych na jej gruncie.

Urszula Nowicka

Wpisy powiązane

ONZ zajęła się sprawą nieodpowiedniego traktowania ks. Michała Olszewskiego w areszcie

Święty Krzyż: „Pielgrzymka Króla Władysława Jagiełły na Święty Krzyż”

Akcja św. Krzysztofa 2024 – spotkanie kierowców w Pieniężnie