W Wadowicach i w Lubartowie uczczono bł. Alfonsa Mazurka OCD

W parafii chrztu i w miejscu spoczynku relikwii bł. Alfonsa Józefa Mazurka OCD odbyły się uroczystości z okazji rocznicy jego męczeńskiej śmierci z rąk niemieckich, do której doszło 28 sierpnia 1944 r. Karmelita bosy, męczennik II wojny światowej został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1999 r.

W parafii pw. św. Anny w Lubartowie, gdzie przyszły męczennik został ochrzczony, uroczystej celebrze przewodniczył miejscowy proboszcz, ks. Andrzej Juźko. Natomiast w Wadowicach, w kościele karmelitów bosych, w którym spoczywają relikwie męczennika, głównym celebransem Eucharystii był o. Szczepan Praśkiewicz OCD, postulator.

Zarówno w Lubartowie jak i w Wadowicach wierni ucałowali relikwię – cząstkę z kości męczennika i modlili się o jego kanonizację, powierzając jego wstawiennictwu sprawy Kościoła i Ojczyzny.

Zastrzelony przez Niemców 28 sierpnia 1944 r. w Nawojowej Górze bł. o. Alfons Maria Mazurek OCD został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II w grupie 108 męczenników hitleryzmu w Warszawie 13 czerwca 1999 r.

Papież-Polak podczas wizyty w Wadowicach w czerwcu 1999 r. wyraził radość,że mógł beatyfikować karmelitę bosego, który był wychowankiem, a potem zasłużonym wychowawcą w wadowickim przyklasztornym Niższym Seminarium. „Z pewnością miałem sposobność zetknąć się osobiście z tym świadkiem Chrystusa, który w 1944 r., jako przeor konwentu w Czernej, przypieczętował swoją wierność Bogu męczeńską śmiercią. Ze czcią klękam u jego relikwii, które spoczywają właśnie w kościele św. Józefa na wadowickiej Górce, i dziękuję Bogu za dar życia, męczeństwa i świętości tego wielkiego zakonnika” – powiedział Ojciec Święty.

W bazylice św. Anny w Lubartowie bł. Józef Alfons Mazurek, urodzony 1 marca 1891 r. w Baranówce, został ochrzczony nazajutrz po przyjściu na świat. Tu przyjął pierwszą Komunię świętą, odprawił też swoją Mszę św. prymicyjną 26 lipca 1916 r., wkrótce po otrzymaniu w Wiedniu święceń kapłańskich.

Bł. Alfons niedługo przed śmiercią napisał w swoim notatniku: „jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli” (por. Rz 8,13).

Za: KAI

Wpisy powiązane

Pomoc zakonów męskich dla uchodźców z Ukrainy w Polsce i w Ukrainie w 2023 roku

Od 24 lutego 2022 r. Jezuicka Służba Uchodźcom w Polsce pomogła 6 tys. osób z Ukrainy

Zjazd redakcji czasopism misyjnych