Warszawa: od 355 lat pociesza u franciszkanów

W każdą sobotę o godz. 10.00 we franciszkańskim kościele p.w. Stygmatów św. Franciszka na Nowym Mieście w Warszawie mieszkańcy stolicy modlą się do Matki Bożej Pocieszenia.

 

Zgromadzeni w kaplicy M.B. Pocieszenia przed jej cudownym obrazem, powtarzają po wezwaniach recytowanej przez kapłana litanii do Matki Pocieszenia: „pocieszaj nas nieustannie, pocieszaj nas!”

W Warszawie przez około 300 lat istniał i rozwijał się kult Matki Bożej Pocieszenia. 5 lat temu, na prośbę czcicieli Maryi z franciszkańskiego sanktuarium, powrócono do tamtej formy nabożeństwa.

5 lat temu, pod koniec sierpnia 2010 r., odbyły się specjalne uroczystości maryjne, inaugurujące reaktywację kultu.

Uroczystości zostały poprzedzone trzydniowym wprowadzeniem duchowym i liturgiczno-teologicznym, które miało miejsce w dniach 26-27 sierpnia.

O. dr. Jerzy Szyran głosił kazania na wieczornych mszach świętych, odprawianych kolejno: o Niepokalanym Sercu Maryi, o Matce Bożej Częstochowskiej i o Matce Bożej Przyczynie Naszej Radości.

 

 

Kaznodzieja przybliżył wiernym Matkę Bożą jako Pocieszycielkę. Maryja stała się Matką Pocieszycielką, rodząc Mesjasza i Pocieszyciela, który przyniósł na świat wyzwolenie i zapowiadaną przez proroków radość i nadzieję.

W sobotę, 28 sierpnia 2010 r. o godz. 10.00 odbyła się uroczysta Msza św. inaugurująca wznowienie kultu MB Pocieszenia. W kaplicy Cudownego Obrazu modlono się w intencjach wszystkich, którzy potrzebują pocieszenia Matki Pana.

Obraz Matki Bożej Pocieszenia znajduje się w kościele warszawskich franciszkanów od połowy XVII w. którego historia, jak podają źródła historyczne i zakonne, związana jest z osobą króla Jana III Sobieskiego.

Obraz ten, uznany już w 1659 r. za cudowny, pierwotnie znajdował się w prawej nawie kościoła. Następnie umieszczono go w specjalnie dla niego zbudowanej w 1696 r. kaplicy koło prezbiterium.

 

 

W każdą sobotę o godz. 10 w kościele przy Zakroczymskiej jest sprawowana Msza Święta w intencjach zbiorowych, jakie wierni zanoszą w prośbach o przyczynę Matki Bożej Pocieszenia.

Anna Dziemska


Z modlitwy do Matki Bożej PocieszeniaOd trzystu przeszło lat Warszawa Cię wzywa

jako swoją Pocieszycielkę i Orędowniczkę przed tronem Boga.

Ty zawsze spieszyłaś na pomoc skrzywdzonym i opuszczonym,

skłaniając w trybunale serca sędziów ku sprawiedliwości i miłości.

O, strzeż, pocieszaj nas teraz!

Niech Warszawa pozostanie na zawsze miastem sprawiedliwości i czystości obyczajów.

Niech w sercach jej mieszkańców potężnieje wiara,

ożywia się nadzieja i rozpłomienia miłość.

Spraw, aby w domach grodu stołecznego żyli ludzie o sercu nowym,

współczującym, gościnnym i otwartym na dobro, piękno i prawdę.

Uproś u Boga, aby nasza stolica i cała Polska szły drogą swych przeznaczeń,

pisanych ręką Bożej Opatrzności.


Za: www.franciszkanie.pl

Wpisy powiązane

Prawo w edukacji i wychowaniu – sympozjum naukowe w MZSP w Miejscu Piastowym

Kolędnicy Misyjni – mali misjonarze posłani przez papieża

Kodeń: Przygotowania do 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej