ZAPOWIEDŹ: KUL – ogólnopolska konferencja naukowa „Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego”

W bieżącym roku przypada 35. rocznica śmierci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981), który przez wiele lat był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim jako jego student, a następnie wykładowca oraz Wielki Kanclerz. Wyszyński, dzięki prowadzonym na naszej Uczelni wykładom z katolickiej nauki społecznej oraz oryginalnej myśli społecznej, uważany jest za prekursora Lubelskiej Szkoły Katolickiej Nauki Społecznej. Mimo, że jego dorobek naukowy już cieszy się wieloaspektowymi badaniami, dostrzegamy potrzebę pogłębienia ich szczególnie w aspekcie jego społecznego – teoretycznego i praktycznego – zaangażowania. Stąd Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL organizuje 17 maja 2016 roku ogólnopolską konferencję naukową poświęconą myśli społecznej naszego wybitnego Profesora. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału i twórczej dyskusji.

Łączę wyrazy należnego szacunku.
Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL


Ogólnopolska konferencja naukowa „Myśl społeczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego”

Miejsce: KUL, Centrum Transferu Wiedzy (CTW), Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Sala: CTW-302

Termin: 17 maja 2016 r. (wtorek)

Patronat honorowy: JM Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Program

9.00-9.30 – Rejestracja uczestników

9.30-10.00 – Otwarcie konferencji. JM Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński

                           Wprowadzenie. Prof. Arkadiusz Jabłoński, Dyrektor Instytutu Socjologii

10.00-10.20 – Prymasa Wyszyńskiego koncepcja relacji Kościół – państwo w teorii i praktyce

                         Prof. Jan Krzysztof Żaryn (UKSW/IPN)

10.20-10.40 – Myśl pedagogiczna Stefana Kardynała Wyszyńskiego

                           Prof. Alina Rynio (KUL)

10.40-11.00 – Stefana Kardynała Wyszyńskiego koncepcja narodu

                           Prof. Stanisław Fel (KUL)

Przerwa kawowa

11.30-11.50 – Stefana Wyszyńskiego idea integracji ziem zachodnich i północnych

                           Prof. Grzegorz Sokołowski (PWT Wrocław)

11.50-12.10 – Miłość i sprawiedliwość społeczna w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

                           Dr Jerzy Jastrzębski (PWTW Warszawa)

Dyskusja

Przerwa

Zwiedzanie Muzeum KUL

14.30-14.50 – Podmiotowy aspekt ludzkiej pracy w myśli Prymasa Tysiąclecia

                           Prof. Jan Mazur OSPPE (UPJPII Kraków)

14.50-15.10 – Stefan Wyszyński – działacz społeczny

                           Dr Ewa Czaczkowska (UKSW)

15.10-15.30 – Czy Stefan Wyszyński miał własną koncepcję katolickiej nauki społecznej?

                         Dr Marek Wódka OFMConv (KUL)

Dyskusja

Zamknięcie konferencji

Wpisy powiązane

Abp Georg Gänswein do kapłanów i osób konsekrowanych: cała nasza wierność powołaniu, jego sens, zaczynają się od miłości, którą mam w stosunku do Jezusa

Prezes Fundacji Evangelium Vitae: każda kobieta, która się do nas zgłosi otrzyma potrzebną pomoc

„Będzie Bosko” – michalici i salezjanie łączą siły przed tegorocznym Festiwalem Mocy