ZAPROSZENIE: Debata “Raport Jasnogórski 2016”

Pierwsza debata z cyklu ‘Raport jasnogórski 2016’ odbędzie się w niedzielę, 27 września na Jasnej Górze. 

Jest to nowa inicjatywa Zakonu Paulinów. Dziewięciomiesięczna modlitwa i towarzyszące jej dysputy jasnogórskie mają być przygotowaniem do przeżycia 1050. rocznicy Chrztu Polski, przez refleksję nad treściami poszczególnych Ślubów Jasnogórskich.

„Jasna Góra powraca do wielowiekowej tradycji dysput teologicznych na Sali Rycerskiej – czytamy w zaproszeniu o. Mariana Waligóry, przeora klasztoru jasnogórskiego – W 50 lat po Millenium Chrztu Polski pragniemy podjąć refleksję nad programem zawartym w Ślubach Jasnogórskich Prymasa Tysiąclecia. Przygotowywane przez nas wydarzenie nosi tytuł: RAPORT JASNOGÓRSKI 2016”.

Pierwsza debata w niedzielę, 27 września odbędzie się pod hasłem: ‘Wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom’. Dyskutantami będą: abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski; Anna Rastawicka, członkini Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu; Joanna Banasiuk, doktor nauk prawnych i Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Całość poprowadzi Jan Pospieszalski, dziennikarz i publicysta.

Plan uroczystości:
18.30 – Msza św. – przewodniczy abp Wacław Depo, metropolita częstochowski
19.30 – Debata pierwsza z cyklu: ‘Raport Jasnogórski 2016’, Sala Rycerska
21.00 – Apel Jasnogórski pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego, Kaplica Matki Bożej.

Debaty odbywać się będą przez kolejne dziewięć miesięcy: 27 września, 24 października, 22 listopada, 20 grudnia, 24 stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia i 1 maja.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli:
– Prezydent RP Andrzej Duda
– Konferencja Episkopatu Polski
– metropolita częstochowski abp Wacław Depo
– generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski
– Instytut Prymasa Wyszyńskiego

Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia do dn. 25 września na adres: biblmar@jasnagora.pl lub pod nr tel. 34 3777439 (9.00-15.00).

oprac. BPJG


Słowo przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry: 

Szanowni Państwo,
Czcigodni Księża i Ojcowie, Czcigodne Siostry i Bracia, 

Jasna Góra powraca do wielowiekowej tradycji dysput teologicznych na Sali Rycerskiej. W 50 lat po Millenium chrztu Polski pragniemy podjąć refleksję nad programem zawartym w Ślubach Jasnogórskich Prymasa Tysiąclecia. Przygotowywane przez nas wydarzenie nosi tytuł: RAPORT JASNOGÓRSKI 2016.

Dziewięcioletnia nowenna przed rokiem 1966 przygotowywała Kościół i Naród do odnowy moralnej i życia chrześcijańskiego. Dziewięciomiesięczna modlitwa i dysputa jasnogórska ma nas przygotować do przeżycia 1050. rocznicy chrztu, przez refleksję nad treściami poszczególnych ślubów jasnogórskich. Chcemy także opowiedzieć te treści nowym językiem. Zastanawiać się będziemy nad ich aktualnością w życiu Polaków i w Kościele XXI wieku. W ten sposób – mamy nadzieję – powstanie Raport Jasnogórski 2016.

Inspiracją dla nas są słowa św. Jana Pawła II: ‘Ludzie współcześni są szczególnie wrażliwi na godność osoby, na jej prawa. Ślubowanie jasnogórskie mieści w sobie także, rzec można polską kartę praw człowieka’ (Castel Gandolfo, 26 sierpnia 1990).

Debatować będziemy przez dziewięć miesięcy (27 września, 24 października, 22 listopada, 20 grudnia, 24 stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 1 maja). Dyskutanci ze świata Kościoła, nauki i kultury, prowadzeni przez red. Jana Pospieszalskiego spotykać się będą na Jasnej Górze w obecności widowni i zaproszonych gości. Dyskusja będzie rejestrowana, a następnie udostępniana szerokiemu gronu odbiorców poprzez Internet, stacje radiowe i telewizyjne. Intencją organizatorów jest wywołanie szerokiej refleksji, zainspirowanej naszymi debatami. Każde spotkanie poprzedzone będzie modlitwą w intencjach Ojczyzny.

Serdecznie zapraszamy!

przeor Jasnej Góry 
o. Marian Waligóra

Za: www.jasnagora.com

Wpisy powiązane

Spotkanie ekonomów i sekretarzy zakonnych w Kielcach

Bp Piotrowski na zebraniu KEP: Potrzebni są nowi misjonarze

Dominik Jurczak OP na czele Rady Dziekanów i Rektorów Papieskich Wydziałów Teologicznych