Zgromadzenie Regionalne polskich paulistów

W dniach 8-9 listopada 2014 r. odbyło się w domu regionalnym paulistów w Częstochowie, Zgromadzenie Regionalne Towarzystwa Świętego Pawła.

Głównym jego celem było zatwierdzenie sprawozdania przełożonego regionalnego z ostatnich trzech lat działalności zgromadzenia oraz wybór delegata i jego zastępcy na X Kapitułę Generalną Towarzystwa Świętego Pawła, która odbędzie się w dniach 25 stycznia -15 lutego 2015 r. w Ariccia koło Rzymu. Delegatem został wybrany ks. Mariusz Górny SSP (a jego zastępcą ks. Tomasz Lubaś SSP). Delegat Regionu Polskiego uda się na Kapitułę Generalną wraz z przełożonym regionalnym ks. Bogusławem Zamanem SSP.

W spotkaniu biorą udział wszyscy zakonnicy należący do Regionu Polskiego Towarzystwa Świętego Pawła.

Za: www.paulus.org.pl

Wpisy powiązane

Kraków: 400 lat Prowincji Matki Bożej Anielskiej

Skępe: 525 lat obecności bernardynów

Dr hab. Łucja Marek z IPN: Badania historyczne wykazują, że kard. Wojtyła reagował prawidłowo na przestępstwa pedofilii