Zgromadzenie Regionalne polskich paulistów

W dniach 8-9 listopada 2014 r. odbyło się w domu regionalnym paulistów w Częstochowie, Zgromadzenie Regionalne Towarzystwa Świętego Pawła.

Głównym jego celem było zatwierdzenie sprawozdania przełożonego regionalnego z ostatnich trzech lat działalności zgromadzenia oraz wybór delegata i jego zastępcy na X Kapitułę Generalną Towarzystwa Świętego Pawła, która odbędzie się w dniach 25 stycznia -15 lutego 2015 r. w Ariccia koło Rzymu. Delegatem został wybrany ks. Mariusz Górny SSP (a jego zastępcą ks. Tomasz Lubaś SSP). Delegat Regionu Polskiego uda się na Kapitułę Generalną wraz z przełożonym regionalnym ks. Bogusławem Zamanem SSP.

W spotkaniu biorą udział wszyscy zakonnicy należący do Regionu Polskiego Towarzystwa Świętego Pawła.

Za: www.paulus.org.pl

Wpisy powiązane

ANALIZA: Deklaracja o ludzkiej godności „Dignitas infinita”

Bonifratrzy: Drugi dzień Konferencji Prowincjalnej

Poświęcone sprawom życia – prawie 30 lat posługi Sióstr Urszulanek NMP Niepokalanej z Gandino w Polsce