Żyć jako osoba konsekrowana w trzecim tysiącleciu

Przygotowując się do Dnia Życia Konsekrowanego polecamy książkę o. Ronalda McAinsh CSsR z Wielkiej Brytanii pt. Żyć jako osoba konsekrowana w trzecim tysiącleciu. Przewodnik dla zakonników i wspólnot zakonnych”.

Książka, opublikowana w Wydawnictwie Homo Dei, skierowana jest do wszelkiego rodzaju wspólnot zakonnych. Powstała ona z myślą o odnowie wewnętrznej zakonników i sióstr zakonnych w Roku Życia Konsekrowanego. Zawiera praktyczne wskazówki rekolekcyjne w postaci dziesięciu sesji, których tematami są najważniejsze aspekty osobistego i wspólnotowego życia konsekrowanego. Prezentuje bogaty wybór tekstów biblijnych i dokumentów Magisterium Kościoła przeznaczonych do rozmyślań oraz konkretne propozycje wspólnotowych celebracji dla podkreślenia i utrwalenia owoców rekolekcji.

Metoda, jaką autor książki proponuje na spotkania rekolekcyjne, oparta jest na modlitwie myślnej św. Alfonsa Liguoriego, założyciela redemptorystów. Jako doktor Kościoła uważał on, że dobra metoda pomaga w modlitwie i w relacjach wspólnotowych. Potraktowanie jej jako narzędzia ułatwia wspólnotowy dialog i zapoczątkowuje proces przyswajania danych treści w codziennym życiu.

Takie podejście ma specyficzny cel: pomóc wspólnocie w odkryciu, co Bóg dzisiaj do nas mówi i ułatwić coraz głębszą odpowiedź na Boże słowo i na nasze zakonne powołanie. Podejście to zakłada osobiste zaangażowanie i pragnienie wzrostu w życiu duchowym, a tym samym stanowi też dla osoby konsekrowanej wyzwanie do badania siebie i konfrontacji z otrzymanym powołaniem.

Zapraszamy na strony Wydawnictwa Homo Dei 

Za: www.redemptor.pl

Wpisy powiązane

Franciszkanie – Kraków: Nowe definitorium

Zaprzysiężenie nowego ministra prowincjalnego krakowskich franciszkanów

Zjazd zakonnych sekretarzy misyjnych w Pieniężnie