Pożegnania: ks. Stanisław Brzostek SChr

Z nadzieją Zmartwychwstania w Chrystusie informujemy,  że dnia 5 września 2021 r. odszedł do wieczności w puszczykowskim szpitalu śp. ks. Stanisław BRZOSTEK (l. 88), formator i ojciec duchowny wielu chrystusowców.

Ks. Stanisław Brzostek SChr, syn Antoniego i Marianny zd. Murawskiej, urodził się 18 lutego 1933 r. w Budziszewie powiat Ostrów Mazowiecka. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 7 września 1949 r. i podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Ziębicach. Kanoniczny nowicjat rozpoczął 7 września 1951 r. w Bydgoszczy, który ukończył złożeniem tamże pierwszej profesji zakonnej 8 września 1952 r. Dozgonną profesję złożył 8 września 1956 r. w Poznaniu a święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1960 r. z rąk ks. abpa Antoniego Baraniaka w poznańskiej katedrze. Po święceniach kapłańskich został skierowany do pracy duszpasterskiej w naszych parafiach na Pomorzu Zachodnim, gdzie spędził początkowe cztery lata kapłaństwa: w latach 1960-1963 posługiwał jako katecheta i wikariusz w parafii pw. św. Michała Archanioła w Poczerninie, a w latach 1963-1964 – jako wikariusz w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.

We wrześniu 1964 r. został skierowany do Ziębic i zamianowany socjuszem Magistra nowicjatu. Tą nominacją zaczęła się jego niemalże pięćdziesięcioletnia posługa jako formatora i wychowawcy wielu pokoleń chrystusowców. Po czterech latach, w sierpniu 1968 r., został zwolniony z obowiązków socjusza i mianowany Ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. 28 września 1973 r. został ustanowiony Magistrem (Mistrzem) nowicjatu w Kiekrzu. Tę funkcję pełnił przez 13 lat, przeżywając pod koniec pełnienia tych obowiązków przenosiny nowicjatu do Mórkowa. 26 czerwca 1986 r. został zwolniony z obowiązków Magistra nowicjuszy a powierzono mu obowiązki opiekuna junioratu braci. Po czterech latach, we wrześniu 1990 r., ponownie został mianowany Ojcem duchownym w naszym zakonnym seminarium. Po czternastu latach towarzyszenia klerykom-chrystusowcom jako Ojciec duchowny we wrześniu 2004 r. został zwolniony z tych obowiązków i zamianowany kapelanem Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Pniewach. W październiku 2007 r. powrócił do Mórkowa: tym razem jako Ojciec duchowny i spowiednik nowicjuszy. Kilkakrotnie był wybieranym delegatem na Kapituły Krajowe i Generalne naszego zgromadzenia. Od 1 listopada 2013 r. rezydował w Domu Zakonnym w Puszczykowie. Zmarł w puszczykowskim szpitalu w niedzielne przedpołudnie 5 września 2021 r.

Uroczystości pogrzebowe śp. Ojca Stanisława odbędą się w czwartek 9 września 2021 r. w kościele Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie (ul. Kościelna 1, 62-040 Puszczykowo) według następującego porządku:

  •   godz. 12.30 wspólna modlitwa różańcowa,
  •   godz. 13.00 Msza Święta pogrzebowa,
  •   po Mszy ciało zmarłego kapłana odprowadzimy do naszej zakonnej kwatery na puszczykowskim cmentarzu parafialnym, gdzie razem z innymi Współbraćmi będzie oczekiwać zmartwychwstania.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

Za: www.chrystusowcy.pl

Wpisy powiązane

Pożegnania: ks. Piotr Ramusiewicz SAC

Pożegnania: ks. Tadeusz Latoń SCJ

Pożegnania: o. Teodor Piechota SVD