Pożegnania: o. Antoni Koszorz SVD

O śmieci prekursora animacji misyjnej w Polsce poinformowało we wtorek zgromadzenie księży werbistów w mediach społecznościowych.

“4 grudnia wieczorem w Górnej Grupie (miejscowość Dragacz w woj. kujawsko-pomorskie – PAP) zmarł o. Antoni Koszorz SVD, wieloletni dyr. Wydawnictwa VERBINUM, pierwszy dyr. Werbistowskiego Centrum Migranta, współzałożyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Sinicum, bezbrzeżnie zaangażowany w animację misyjną polskiego społeczeństwa” – poinformował zakon na platformie X.

Biuro prasowe Episkopatu zwróciło uwagę na wkład zmarłego zakonnika w dzieło misyjne Kościoła katolickiego w naszej ojczyźnie.

“Zmarły wczoraj o. Antoni Koszorz SVD był wieloletnim sekretarzem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, a następnie prezesem Stowarzyszenia Sinicum, wspierającego Kościół w Chinach. W 2017 r. otrzymał medal +Benemerenti in Opere Evangelizationis+” – podało we wtorek na platformie X biuro prasowe KEP.

Ojciec Antoni Koszorz urodził się 18 stycznia 1933 w Czernicy. W 1948 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego (werbiści). Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1957 w Pieniężnie skąd w latach sześćdziesiątych wyjechali pierwsi Polscy misjonarze do Indonezji robiąc tym samym wyrwę w żelaznej kurtynie, co umożliwiło później wyjazdy również innym misjonarzom.

W 1965 r. zredagował pierwszy Biuletyn Misyjny. W tym samym roku, otrzymał nominację na sekretarza Papieskiej Unii Duchowieństwa, a w 1967 r. na sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Komisja realizuje wskazania Soboru Watykańskiego II zawarte w “Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła” (Ad gentes). Jej zadaniem było integrowanie środowisk misyjnych w Polsce, wspieranie materialnie i duchowe misjonarek i misjonarzy oraz koordynowanie animacji, formacji i współpracy misyjnej w Polsce.

Od 1966 r. o. Koszorz był inicjatorem sympozjów misyjnych alumnów z całej Polski. W 1968 r. zakonnik przeniósł się do Warszawy, gdzie powierzono mu funkcję kierownika Biura Misyjnego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce (PDM). W 1974 r. z ramienia komisji ds. misji KEP został delegatem od spraw księży diecezjalnych “Fidei Donum”.

W lipcu 1982 r. został dyrektorem nowo powstającego wydawnictwa Verbinum. Funkcję tę pełnił do roku 2005.

Był organizatorem i kierownikiem “Ośrodka Migranta Fu Shenfu” w Warszawie i prezesem Stowarzyszenia Sinicum im. Michała Boyma SJ, które działa na rzecz Kościoła katolickiego w Chinach.

Przez ponad dziesięć lat był również rezydentem w parafii Narodzenia Pańskiego przy sanktuarium MB Ostrobramskiej w Warszawie.

13 listopada 2017 r. o. Antoni Koszorz SVD został uhonorowany medalem “Benemerenti in Opere Evangelizationis” za szczególne i wybitne zasługi w dziele misyjnym. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek
mgw/ par/

Za: www.dzieje.pl

Wpisy powiązane

Pożegnania: ks. Alojzy Henel CM

Pożegnania: o. Maurycy Niedziela OP

Pożegnania: o. Tadeusz Bednarski OSPPE