Pożegnania: o. Janusz M. Szypulski OFMConv

Dnia 2 czerwca 2020 r., we wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów, w 26 roku kapłaństwa i 28 lat od profesji uroczystej, odszedł do Pana o. Janusz Andrzej Szypulski, członek Gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów).

O. Janusz Andrzej Szypulski, syn Zdzisława i Janiny z d. Suwalskiej, brat dwóch sióstr (Marioli i Wioletty) oraz trzech braci (Mirosława, Stanisława i Marka), urodził się 4 lutego 1956 r. w Darłowie. W 1971 r. ukończył Szkołę Podstawową w Darłówku a w 1977 r. Technikum Przemysłu Spożywczego w Ciechanowie. W latach 1977-1979 odbył zasadniczą służbę wojskową.

W 1979 r., idąc za głosem powołania, rozpoczął nowicjat w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych. Na wiadomość o śmierci ojca opuścił Zakon i wrócił do domu rodzinnego, chcąc po- móc finansowo matce samotnie wychowującej pięcioro rodzeństwa. W kolejnym roku ponownie wstąpił na nowicjat, ale również tym razem podjął decyzję o odejściu.

W 1987 r. po raz trzeci wstąpił do Zakonu i odbył nowicjat w domu formacyjnym Braci Mniejszych Konwentualnych w Smardzewicach. Już na tym etapie życia zakonnego dało się u niego zaobserwować szczególne zamiłowanie do duchowości maryjnej. 8 września 1988 r. złożył pierwsze śluby zakonne.

Formację zakonną kontynuował w Wyż- szym Seminarium Duchownym w Łodzi- Łagiewnikach, gdzie odbył studia filozoficzne i teologiczne. Również w tym okresie niezmiennie było u niego wi- doczne zamiłowanie do duchowości maryjnej a zwłaszcza zaangażowanie w Rycerstwo Niepokalanej. 3 października 1992 r. złożył śluby wieczyste a 27 maja 1993 r. przyjął święcenia w stopniu diakonatu.

Rok później, 11 czerwca 1994 r., w bazylice Niepokalanej Wszepośredniczki Łask w Niepokalanowie, z rąk bp. Błażeja Kruszyłowicza przyjął święcenia kapłańskie.

Po święceniach o. Janusz został skierowany do pracy duszpasterskiej w klasztorze w Ostródzie (1994-1996), gdzie posługiwał jako wikariusz parafii, a następnie w Gdańsku (1996-2000) i w Gnieźnie, znów jako wikariusz (2000- 2001). W 2001 r. został przeniesiony do Olsztyna (2001-2004), gdzie posługę duszpasterską łączył ze studiami na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które zakoń- czył uzyskaniem tytułu licencjata teologii moralnej. Przez kolejne dwie kadencje pracował w Gdyni (2004-2006) oraz w Elblągu (2006-2008).

W 2008 r. o. Januszowi został powierzony urząd asystenta ds. Rycerstwa Niepokalanej, który pełnił przez dwie kadencje, tj. do roku 2016, przebywając w ówczesnym przy klasztorze Franciszkanów w Ostródzie.

W roku 2016 został przeniesiony do Olsztyna a w 2020 r. do rodzinnego Darłowa, gdzie przebywał aż do swojej śmierci.

Wpisy powiązane

Pożegnania: o. Julian Sulowski SJ

Pożegnania: ks. Stanisław Brudek SDB

Pożegnania: ks. Bogdan Pałka SDS