Pożegnania: S. Laurencja Kazimiera Fabisiak MSF

Dnia 16 lutego 2021 r. o godz. 710 odeszła do Pana Siostra Laurencja Kazimiera Fabisiak od Krzyża. Przeżyła 92 lata, w tym 69 w Zgromadzeniu.

Siostra Laurencja, córka Stanisława i Stanisławy z domu Siółkowska, urodziła się 27 czerwca 1928 r. w Rogowie, woj. mazowieckie. Do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny wstąpiła 7 grudnia 1952 r. Nowicjat rozpoczęła 14 sierpnia 1953 r. w Chełmnie, a po jego ukończeniu 15 sierpnia 1955 r. złożyła pierwszą profesję. Śluby wieczyste złożyła 15 sierpnia 1958 r. w Chełmnie.

Po odbyciu formacji początkowej rozpoczęła pracę jako zakrystianka w różnych parafiach: w Koluszkach, Reszlu, Poznaniu, Białymstoku. Przez 18 lat pełniła posługę przełożonej domu.

S. Laurencja była wielką patriotką, kochała Ojczyznę. W stanie wojennym pomagała w organizowaniu uroczystości patriotycznych i religijnych w kościele św. Rocha w Białymstoku oraz pomagała w ukrywaniu się działaczy Białostockiej Solidarności. Niosła pomoc uwięzionym i internowanym, którzy zawsze mogli liczyć na Jej wsparcie.

Znała osobiście kapelana NSZZ „Solidarność” bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Po jego męczeńskiej śmierci, w porozumieniu z Kurią biskupią w Białymstoku, ukryła w murach budującego się domu zakonnego w Białymstoku (ul. Stołeczna 5) szczątki organów ks. Jerzego pobrane do sekcji zwłok, a potem przekazane w konspiracji przez dr. Jana Szrzedzińskiego, pracownika Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku.

Ostatnie lata życia, które spędziła w Kętrzynie, były – zgodnie z obranym predykatem – naznaczone krzyżem. Znosiła go mężnie w zjednoczeniu z Jezusem Oblubieńcem.

Wierzymy, że Ten, Któremu poświęciła swoje życie, wprowadzi Ją na wieczne gody.

Uroczystość pogrzebowa odbyła się 19 lutego br. w Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Jej wieczne spoczywanie.

s. Dorota Duszyk,
sekretarka generalna

 

Wpisy powiązane

Pożegnania: o. Ludwik Stryczek OMI

Pożegnania: ks. Piotr Ramusiewicz SAC

Pożegnania: ks. Tadeusz Latoń SCJ