Pożegnania: siostra Maria Mieczysława Maria Zofia Gądek

Urodziła się 30 marca 1947 roku w Przysietnicy(Parafia Barcice), w chłopskiej, wielodzietnej rodzinie Jana i Zofii z domu Citak. W sumie na świat przyszło ośmioro dzieci, sześcioro przeżyło, w tym pięć dziewcząt i jeden chłopiec. Ojciec pracował jako robotnik, matka zajmowała się gospodarstwem domowym.

Maria Zofia 7 kwietnia 1947 roku przyjęła chrzest św. W 1961 roku ukończyła 7-mio klasową Szkołę Podstawową w Przysietnicy i zgłosiła się do szkoły w Nowym Sączu, ale z powodu braku miejsca nie została przyjęta. Zrządzeniem Opatrzności trafiła do pracy w klasztornym ogrodzie, gdzie odkryła swoje powołanie zakonne, jak sama później wyzna. Prośbę o przyjęcie do Klasztoru złożyła na ręce Matki Ksieni Heleny Pelagii Jaskulskiej i została przyjęta, rozpoczynając 4 września 1964 r. pod okiem mistrzyni Franciszki Marii Niedzielskiej próbę zakonną.

16 maja 1967 roku Maria otrzymała habit klaryski i imię zakonne Maria Mieczysława. 18 maja 1968 roku złożyła profesję czasową, a 8 maja 1971 roku profesję wieczystą.

Siostra była chętna do nauki i w Klasztorze otrzymała solidne wykształcenie zawodowe: 

  • muzyczne – dwie klasy fortepianowe Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina  w Nowym Sączu(1964-1965), lekcje prywatne u Ks. mgra Henryka Cempury oraz Studium Organistowskie(eksternistycznie) zwieńczone dyplomem: Świadectwo Uzdolnienia Zawodowego, Kuria Diecezjalna w Tarnowie dnia 1 października 1979 r, (Komisja Egzaminacyjna: Ks. Kazimierz Pasionek, Ks. Henryk Cempura, Ks. Andrzej Zając i Eugeniusz Sitko).
  • haft szat liturgicznych – przygotowanie pod kierunkiem mistrza haftu prof. Zajferta z Krakowa(1974 r.), uzupełnione później o wiedzę na temat plastyki w Kościele, czyli fachowego wykonywania szat liturgicznych i dekoracji kościelnych.
  • języki obce – prywatne lekcje j. angielskiego w celu tłumaczenia korespondencji anglojęzycznej(do końca życia wymieniała listy z Siostrami Klasztoru Bożego Ciała z Rockford), także uczyła się języka niemieckiego i Esperanto.

W konsekwencji tego prawie przez całe swoje mnisze życie posługiwała Wspólnocie jako organistka i hafciarka. Dopiero nasilające się pod koniec życia choroby zmieniły codzienność naszej Siostry.

Klasztor zadbał także o przygotowanie duchowe i Siostra Mieczysława „gościnnie” ukończyła trzyletnie(1986-1989) Studium Dokształcające Federacji Sióstr Bernardynek w Polsce, czyli Studium Filozoficzno-Teologiczne prowadzone przez Profesorów WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwieńczone dyplomem.

18 maja 2018 roku szczęśliwa Siostra Mieczysława, razem z Siostrami i Rodziną, przeżywała Jubileusz 50.lecia Ślubów Zakonnych. Potem coraz mocniej podupadała na zdrowiu i ostatnie miesiące wymagała stałej opieki Sióstr i służb medycznych. 26 września br. Siostra w ciężkim stanie trafiła do nowosądeckiego szpitala i tam 8 października nad ranem zmarła.

Niech razem ze św. Cecylią i Aniołami gra i śpiewa na chwałę Najwyższego Boga!

siostry klaryski, Stary Sącz

Wpisy powiązane

Pożegnania: ks. Jan Guzikowski SChr

Pożegnania: o. Jan Wróblewski SVD

Pożegnania: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski