Pasja w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej

W przeddzień Niedzieli Palmowej studenci i absolwenci krakowskiej Akademi Muzycznej wystawią u franciszkanów Pasję według św. Mateusza na głosy solowe i chór mieszany pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika.

W sobotę 23 marca o godz. 20 w Kaplicy Męki Pańskiej przy Franciszkanskiej 2 wystąpią: studenci Organowego Koła Naukowego “Zecer”, Koła Naukowego Emisji Głosu, Chór Kameralny Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej.

Solo zaśpiewają: Piotr Kusiewicz (tenor), Zdzislaw Adamkiewicz (tenor), Jacek Ozimkowski (baryton) i Marcin Wolak (bas).

Pasja ks. Wojciecha Lewkowicza to kolejna propozycja kulturalna franciszkanów i Akademii Muzycznej dla melomanów w Roku Wiary. Inicjator przedsięwzięcia o. Jacek Wójtowicz zapowiada co miesięczne spotkania z muzyką i słowem u franciszkanów w Krakowie.

jms

Za: Redakcja

Wpisy powiązane

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia o afirmacji i poszanowaniu życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci

Bonifratrzy: Posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej

Michalici: Wprowadzenie relikwii bł. Stefana Frelichowskiego do kościoła na Rybakach