Pijarzy: Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach

W dniach 3-4 października katowicka wspólnota pijarska gościła kopię obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Peregrynacja obrazu to jeden z elementów obchodów Roku Życia Konsekrowanego.
Przy tej okazji wspólnota uczestniczyła w dniu skupienia, kierując swoją uwagę na Maryję.
Piekarska Pani – cudami słynąca – módl się za nami.
Piekarska Pani – oparcie ludu śląskiego – módl się za nami.
Piekarska Pani – chroniąca niedzielę Bożą i naszą  – módl się za nami.
Piekarska Pani – umacniająca trwałość naszych rodzin – módl się za nami.

Za: www.pijarzy.pl.

Wpisy powiązane

Pomoc zakonów męskich dla uchodźców z Ukrainy w Polsce i w Ukrainie w 2023 roku

Od 24 lutego 2022 r. Jezuicka Służba Uchodźcom w Polsce pomogła 6 tys. osób z Ukrainy

Zjazd redakcji czasopism misyjnych