60 lat istnienia paulistów w Australii

25 sierpnia 2013 roku Towarzystwo św. Pawła w Australii obchodziło 60 rocznicę przybycia paulistów do tego kraju. Z tej okazji w Kaplicy Boskiego Mistrza w Strathfield, odprawiono Mszę św., której przewodniczył przełożony regionalny paulistów australijskich ks. Ruben C. Areno.

Br. Noel Bagnall SSP przypomniał historię przybycia paulistów do Australii. Związana ona jest z przybyciem włoskiego kapłana ks. Francesco Borrano. Został on wysłany do Australii w 1952 roku przez bł. Jakuba Alberionego, Założyciela zgromadzenia, w celu zbadania możliwości rozpoczęcia działalności paulistów w tym kraju. Za oficjalną datę założenia wspólnoty, uważa się dzień 20 sierpnia 1953 roku i Mszę św. odprawioną przez ks. Bernarda Gnata, przy udziale pierwszego aspiranta australijskiego Michaela Byrnesa (późniejszego kapłana).

Ks. Andrew Pudussery SSP w homilii wygłoszonej na tę okazję, przypomniał uniwersalizm misji paulistów, która w Australii wyraża się m.in. międzynarodowym charakterem wspólnot, które na przestrzeni lat istnienia paulistów w tym kraju, składały się nie tylko z Australijczyków, ale także współbraci z Indii, Filipin, Argentyny i Brazylii.

Oficjalna strona internetowa paulistów w Australii 

Za: www.paulus.org.pl

Wpisy powiązane

Papież: moraliści mają iść z ludźmi, a nie tylko grozić palcem

Stwierdzono heroiczność cnót 6 nowych osób, w tym matki 4 dzieci

Werbiści: Woda dla Afryki