Augustianie na rubieżach misji

Do 90 ojców, którzy przygotowują się do rozpoczęcia 184. kapituły generalnej zakonu św. Augustyna dołączył dziś po południu wyjątkowy gość. Papież Franciszek odprawiał Mszę św. z uczestnikami kapituły o godz. 18 w środę 28 sierpnia w rzymskiej bazylice Świętych Tryfona i Augustyna na Polu Marsowym.

«Wielki i wielkoduszny gest, który z pewnością wywrze wpływ na te obrady», stwierdza generał o. Robert Francis Prevost, który właśnie na kapitule kończy swoją drugą kadencję jako przełożony zakonu. Augustianie, od zawsze bardzo zaangażowani na polu misyjnym, oczekują od Papieża umocnienia i wskazówek, «by odnowić nasze życie – dodaje o. Prevost w wywiadzie udzielonym naszej gazecie – i lepiej dochowywać wiary, odpowiadając Kościołowi i światu».

Jakie znaczenie ma ten gest?

Tym wyborem Ojciec Święty zechciał wyrazić swoją bliskość naszemu zakonowi i za to oczywiście jesteśmy mu wdzięczni.

Na jakich tematach skupi się uwaga ojców uczestniczących w kapitule?

Kapituła ma dwa bardzo ważne aspekty. Pierwszy związany jest z wyborem nowego generała; drugi, bardziej istotny, dotyczy wypracowania programu działań, wytyczającego kierunek życia zakonu w najbliższych sześciu latach, poprzez wyodrębnienie wyzwań, które stają przed Kościołem i życiem konsekrowanym.

Za: L’Oservatore Romano

Wpisy powiązane

Papież przyjął siostry posługujące chorym

15. rocznica sieci Talitha Kum: handel ludźmi to problem także Europy

Dziecięctwo duchowe: prezentacja książki włoskiego jezuity