Benedykt XVI: “Zakonnicy są świadkami oddania się Bogu”

Na osoby konsekrowane, które są szczególnymi świadkami oddania się Bogu zwrócił uwagę Benedykt XVI zwracając się do pielgrzymów z Polski uczestniczących w dzisiejszej audiencji ogólnej w Watykanie. Swoją wygłoszoną wcześniej katechezę główną Ojciec Święty poświecił modlitwie Jezusa w Getsemani.

Po odczytaniu katechezy papież pozdrowił kolejno pielgrzymów z różnych krajów. Po polsku powiedział: “Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Modlitwa Jezusa w ogrodzie Getsemani jest wyrazem całkowitego poddania swojej woli i zawierzenia życia Bogu Ojcu. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tej ufności i pełnienia woli Bożej. Jednak szczególnymi świadkami takiego oddania są w Kościele osoby konsekrowane. Obchodząc jutro ich dzień, prośmy Boga, aby mocą Ducha Świętego umacniał je na drodze pełnienia Jego woli. Wam wszystkim tu obecnym niech Bóg błogosławi”.

Wcześniej streszczenie papieskiej katechezy odczytał ks. prałat Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

“Dzisiejsza katecheza jest medytacją na temat modlitwy Pana Jezusa w Getsemani. Po zakończeniu Ostatniej Wieczerzy i po odśpiewaniu dziękczynnych psalmów Jezus udaje się na modlitwę do Ogrodu Oliwnego. Zabiera ze sobą uczniów, choć będzie się modlił samotnie jako jedyny, Jednorodzony Syn Boga, to jednak pragnie ich bliskości i towarzyszenia. Mówi do Piotra, Jakuba i Jana: “Smutna jest moja dusza aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie”. Słowa te wyrażają lęk i niepokój, jakie przeżywa wobec zbliżającej się męki i śmierci.

Ewangelista opowiada, że Jezus odszedłszy nieco dalej upadł na ziemię i modlił się, żeby “jeśli to możliwe ominęła Go ta godzina”. Choć słowa są pełne trwogi to jednak postawa modlitewna wyraża posłuszeństwo Ojcu, zawierzenie się Jemu z pełnym zaufaniem. Jezus kontynuuje swą modlitwę: “Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie, lecz nie to co Ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie”. Zwraca się do Boga tak, jak dziecko zwraca się do swego Ojca, okazując czułość, ufność i oddanie. Daje wyraz świadomości, że Ojciec jest wszechmocny i wszystko jest dla Niego możliwe. Potem raz jeszcze prosi z całej głębi ludzkiego lęku o oddanie kielicha cierpienia, aby ostatecznie całkowicie poddać Swoją wolę woli Ojca.

W Getsemani odpowiadając z pełnym oddaniem “tak” Bogu Ojcu, Jezus przywraca ludziom wolność, którą człowiek utracił w raju mówiąc Bogu “nie”. My również uczestniczymy w tej tajemnicy, gdy nasze wybory i postawy kształtuje codzienna modlitwa: “Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi”.”

Wśród pielgrzymów byli m.in. wierni z parafii pw. Ducha Świętego z Poniatowej, grupa harcerzy z parafii pw. NMP z Ciechanowiec, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z Warszawy, grupa z Łukowa oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

KAI/wm

Za: www.deon.pl


Audiencja ogólna: Kiedy zgadzamy się na wolę Bożą, ziemia staje się niebem. Zachęta do modlitwy za oosoby konsekrowane

Nic tak bardzo nie umożliwia nam wniknąć w wewnętrzną tajemnicę Jezusa, jak Jego modlitwa na Górze Oliwnej. To właśnie tam Jego ludzka trwoga przed śmiercią zmaga się z pragnieniem wypełnienia woli Ojca – mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Dziś po raz kolejny Papież uczył modlitwy, odwołując się do przykładu Jezusa. Tym razem była mowa o konaniu w Ogrodzie Oliwnym. Jezus pokazuje nam, jak przynosić do Boga wszystkie nasze trudy, cierpienia w określonych sytuacjach, pewnych dniach, a także ciężar zła, które widzimy w sobie i wokół nas – mówił Benedykt XVI. Jego katechezę streszczono również po polsku.

„Po zakończeniu Ostatniej Wieczerzy i po ośpiewaniu dziękczynnych psalmów Jezus udaje się na modlitwę do Ogrodu Oliwnego. Zabiera ze sobą uczniów. Choć będzie się modlił samotnie jako jedyny, Jednorodzony Syn Boga, to jednak pragnie ich bliskości i towarzyszenia. Ewangelista opowiada, że Jezus odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, «żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina». Choć słowa są pełne trwogi, to jednak postawa modlitewna wyraża posłuszeństwo Ojcu, zawierzenie się Jemu z pełnym zaufaniem. Zwraca się do Boga tak, jak dziecko zwraca się do swego ojca, okazując czułość, ufność i oddanie. W Getsemani, odpowiadając z pełnym oddaniem «tak» Bogu Ojcu, Jezus przywraca ludzkiej woli wolność, którą człowiek utracił w raju, mówiąc Bogu «nie». My również uczestniczymy w tej tajemnicy, gdy nasze wybory i postawy kształtuje codzienna modlitwa: «Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi»”.

Benedykt XVI podkreślił, że upodobnienie się do posłuszeństwa Jezusa wymaga od nas nieustannej modlitwy i czuwania. Przekonuje nas o tym doświadczenie samych apostołów, którzy nie potrafili towarzyszyć swemu Mistrzowi na Górze Oliwnej – stwierdził Papież.

„Drodzy Bracia i Siostry, codziennie w Modlitwie Pańskiej prosimy Boga: «Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi». Tym samym uznajemy, że istnieje wola Boga względem nas, co do naszego życia, która z dnia na dzień w coraz większym stopniu powinna się stawać punktem odniesienia dla naszej woli. W tej modlitwie uznajmy też, że w niebie pełni się wolę Boga, zaś ziemia staje się niebem, a zatem miejscem, gdzie obecna jest miłość, dobroć, prawda i Boże piękno, tylko wtedy, gdy pełni się na niej wolę Boga. W modlitwie Jezusa do Ojca owej straszliwej i przedziwnej noc w Getsemani ziemia staje się niebem. Jest to ważne również dla naszej modlitwy: musimy nauczyć się zawierzać siebie Opatrzności, prosić Boga o siłę do wyjścia z siebie, by odnowić nasze «tak», by mówić «bądź wola Twoja», a naszą wolę upodobnić do Jego woli”.

Do tematu dzisiejszej katechezy Benedykt XVI nawiązał też w słowie do Polaków.
Słuchaj: 

„Modlitwa Jezusa w ogrodzie Getsemani jest wyrazem całkowitego poddania swojej woli i zawierzenia życia Bogu Ojcu. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tej ufności i pełnienia woli Bożej. Jednak szczególnymi świadkami takiego oddania są w Kościele osoby konsekrowane. Obchodząc jutro ich dzień, prośmy Boga, aby mocą Ducha Świętego umacniał je na drodze pełnienia Jego woli. Wam wszystkim tu obecnym niech Bóg błogosławi”.

kb/ rv

Za:  Radio Watykańskie

Wpisy powiązane

Węgry: zakonnicy pielgrzymowali do najważniejszego sanktuarium kraju

Spotkanie jezuickich delegatów ds. ekologii

Ogłoszono trzy dekrety watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych