Chrystusowcy: Parafia polonijna w Hadze

W niedzielę, 28 lutego, ordynariusz diecezji Rotterdam J.H.J. van den Hende w czasie uroczystej Mszy świętej sprawowanej w kościele św. Teresy z Avila w Den Haag erygował  Polską Parafię w Hadze pw. św. Jana Pawła II. Jest to pierwsza parafia na terenie Holandii, której patronuje ten święty. Proboszczem nowopowstałej parafii został mianowany ks. Sławomir Trypuć SChr.

Ks. Edmund Druz SChr, przełożony Prowincji św. Józefa, w imieniu Towarzystwa Chrystusowego podziękował księdzu Biskupowi za przychylność i troskę o Polaków w diecezji Rotterdam. Parafia w Hadze jest drugą parafią polonijną prowadzoną przez chrystusowców w jego diecezji. Na tym terenie mieszka i pracuje bardzo wielu Polaków.

Udział we Mszy św. wzięli też przedstawiciele władz państwowych, a wśród nich Ambasador RP w Hadze dr Jan Borkowski, który w swoim wystąpieniu podkreślił wielkie znaczenie polskiego duszpasterstwa w Holandii i rolę jaką wypełnia ono nie tylko na płaszczyźnie religijnej, ale też społecznej i kulturalnej.

Nowomianowany ks. Proboszcz oprócz tworzenia zrębów religijnych parafii i krzewienia w niej wiary i moralności zobowiązał się także do utworzenia szkoły parafialnej, co spotkało się z pozytywnym odbiorem licznie zgromadzonych uczestników liturgii.

Parafię pw. św. Jana Pawła II zawierzamy modlitwom czytelników Kalendarium i opiece jej świętego Patrona.

Więcej (zdjęcia) na: www.chrystusowcy.pl

Wpisy powiązane

Franciszek: w Adwencie spotykajmy Jezusa w osobach potrzebujących

100 lat obecności Sercanów w RPA

S. Helen Alford OP, przewodnicząca Papieskiej Akademii Nauk Społecznych: naprawmy relację ze światem