Dodruk książki o Hiobie

Z inicjatywy Lateran University Press, Wydawnictwa Papieskiego Uniwersytetu Lateranskiego w Rzymie, dokonało pierwszego dodruku książki o Hiobie, której autorem jest prof. Gabriel Witaszek.

Giobbe. La sofferenza vissuta nella fede [Hiob. Cierpienie przeżywane w wierze] (Saggi per il nostro tempo 23), Lateran University Press, Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2012, 198 ss.

Informacja o książce

Materiał zebrany w tej książce jest refleksją nad relacją pomiędzy cierpieniem, wiarą i rozumem w księdze Hioba. Książka jest rezultatem poszukiwania i próbą dotarcia do istoty myśli Hioba jak również do serca każdego człowieka. Jest skierowana do szerokiego grona czytelników, wierzących i nie wierzących, ponieważ Hiob stawia pytania o sens życia.

Informacja o autorze

GABRIEL WITASZEK – Redemptorysta Prowincji Warszawskiej. Profesor zwyczajny biblijnej teologii moralnej na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie oraz Redaktor naczelny pisma naukowego Studia Moralia (2007-2016). Autor licznych książek, artykułów i recenzji w różnych językach. Mieszka w Rzymie.

Wpisy powiązane

Franciszek: w Adwencie spotykajmy Jezusa w osobach potrzebujących

100 lat obecności Sercanów w RPA

S. Helen Alford OP, przewodnicząca Papieskiej Akademii Nauk Społecznych: naprawmy relację ze światem