Dziękczynienie za 100 lat życia s. Ilony nazaretanki

Jubileusz 100. urodzin s. Ilony, Eugenii Zalewskiej, nazaretanki z pobliskiego klasztoru na Czerniakowskiej świętowano w kościele na Siekierkach w sobotę 3 września.

Ten dzień nieprzypadkowo wybrano na obchody jubileuszu s. Ilony, zasłużonej dla rozwoju sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach.

To właśnie w każdy 3 ci dzień miesiąca w godz. 12.00 – 15.00. czciciele Matki Bożej i Jezusa zbierają się w Kaplicy Objawień na Siekierkach , adorując Najświętszy Sakrament .

O godz. 15.00 , po odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego odprawiana jest msza święta w intencjach wiernych, zgłoszonych na kartkach.

Tym razem uroczystą mszę świętą odprawiono również w intencji czcigodnej jubilatki, s. Ilony nazaretanki .

Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii o. Tadeusz Suślik SP, a homilię wygłosił o. Jan Taff Sp, były wieloletni proboszcz siekierkowskiej parafii.

W koncelebrze uczestniczyli pijarzy : o. Andrzej Pilch z Krakowa i o. Stanisław Płaszewski z Siekierek.

Wspaniałej jubilatce towarzyszyły współ-siostry ze wspólnoty klasztornej Sióstr Nazaretanek wraz z siostrą przełożoną i siostrami radnymi. Obecna była siostra i rodzina jubilatki.

W homilii o. Jan Taff SP przypomniał, że to miejsce na Siekierkach, wcześniej pustkowie, dzięki objawieniom Maryi i Jezusa , jakich dostąpiła Władzia i dzięki modlitwie wspólnoty, jaką utworzyła stało się miejscem kontemplacji. W historię tego miejsca znacząco wpisała się s. Ilona od Przenajświętszego Oblicza Pana Jezusa, człowiek kontemplacji.

Kaznodzieja podkreślił fakt, że s. Ilona przez 20 lat była zakrystianką w parafii na Siekierkach, wspierając proboszcza o. Edwarda Szajora. Podkreślił też olbrzymie zasługi siostry Ilony dla rozwoju Sanktuarium jeszcze przed powstaniem parafii . Modliła się wraz z pielgrzymami na miejscu objawień, spisywała i nagrywała świadectwa mieszkańców Siekierek i pielgrzymów.

List gratulacyjny na jubileusz s. Ilony nadesłał metropolita warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz. W liście kard. Nycz podkreślił , jak wielkim darem od Boga jest otrzymanie tak długich lat życia. Podziękował siostrze za jej modlitwę i pracę, szczególnie za działalność na rzecz rozwoju sanktuarium na Siekierkach.

Jubilatce złożyli życzenia parafianie, zaś po nabożeństwie zgromadzeni udali się do pomieszczeń parafialnych na agapę.
S. Ilona przeżyła II wojnę światową, Powstanie Warszawskie, była przymusowym robotnikiem w fabryce zbrojeniowej Krupp w Niemczech. Swoje świadectwo złożyła w IPN .

Anna Dziemska

Wpisy powiązane

Papież do duchowieństwa Sudanu Pd: bądźcie świadkami i orędownikami

Franciszek do katolików Sudanu Pd.: nadawajcie swej ojczyźnie smak Ewangelii

Polscy kapucyni w Sudanie Południowym: przyłączamy się do Jezusa i papieża w misji pokoju