Dziękczynny Jubileusz: 100-lecia pobytu sercanów w Wiedniu

29 września odbył się w Wiedniu podniosły jubileuszowy akt. Uroczystej Mszy św. przewodniczył arcybiskup Wiednia kard. Christoph Schönborn, a wraz z nim zgromadzeni sercanie przybyli na tę uroczystość z Rzymu, Polskiej i Niemieckiej Prowincji, jak również z placówek Dystryktu ACR. Byli też zaproszeni goście i wspólnota wiernych parafii św. Ducha. Wszyscy dziękowali Bogu za błogosławione owoce 100-letniej misyjnej posługi.

Pierwsi księża Najświętszego Serca Pana Jezusa przybyli do Wiednia we wrześniu 1913 roku, by tu rozpocząć posługę w nowopowstałej jednostce duszpasterskiej, utworzonej wokół nowowybudowanego kościoła pw. św. Ducha (1911 wmurowanie kamienia węgielnego). Była to pierwsza wspólnota zakonna księży Sercanów w obszarze języka niemieckiego. Zgodnie z tym, co wyraźnie życzył sobie Ojciec Założyciel Leon Dehon, świadomie została wybrana robotnicza dzielnica Wiednia (Ottakring), jako obszar przyszłego duszpasterskiego zaangażowania. Wraz z erygowaniem parafii w 1930 roku, zostało całkowicie i ostatecznie powierzone księżom sercanom całe duszpasterstwo.

Przez ten czas stu lat, dziesiątki księży i braci zakonnych było zaangażowanych w posługę apostolską w Wiedniu. Oddawali się oni pracy duszpasterskiej w parafii, ale także bardzo intensywnej katechizacji w licznych na tym terenie szkołach. Przez dziesięciolecia aż po dzień dzisiejszy, sercanie w Wiedniu prowadzą też apostolstwo przez czasopismo „Leben in Fülle”.

Od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, rozpoczęła się intensywna współpraca Prowincji Polskiej i Prowincji Niemieckiej w obszarze naszego zaangażowania w Wiedniu. Ta współpraca miała od początku jako cel nie tylko podtrzymanie aktywnego apostolstwa na „Ottakring”, ale nawiązywanie kontaktów, przygotowywanie ludzi i środków na rozszerzenie dehoniańskiej aktywności na teren ówczesnej Jugosławii. Wiedeń pełnił w tej misji od początku rolę swoistego zaplecza. W 1992 r. został wyświęcony na kapłana pierwszy Chorwat, a przez kolejne lata zrodziły się nowe powołania z Chorwacji (aktualnie 4 księży oraz jeden w fazie formacji). Widocznym efektem tego błogosławionego rozwoju jest wybudowany kościół oraz dom zakonny w Zagrzebiu. Od 2005 roku Austria i Chorwacja stanowią jako Dystrykt ACR samoistną jednostkę w Zgromadzeniu.

Ksiądz Kardynał na zakończenie uroczystości, zwracając się nie tylko ogólnie do wspólnoty zakonnej sercanów, ale szczególnie mając na myśli wiedeńską placówkę, powiedział „Ad multos annos”, na co miejscowa wspólnota wiernych odpowiedziała solennymi brawami,

Ks. Krzysztof Cinal SCJ

Zobacz również: www.pfarre-schmelz-wien.lima-city.de 

Więcej (zdjęcia) na: www.sercanie.pl

Wpisy powiązane

Włochy: tajemnica nieznanego mistrza, który namalował najstarsze obrazy św. Franciszka

Papież spotkał się z pallotynami

Najnowsze dane dot. katolików na świecie (za 2022 rok)