Franciszkanie – Kłajpeda: poświęcenie nowego klasztoru

W dniu 23 września 2017 r. odbyło się poświęcenie nowo wybudowanego budynku klasztornego w Kłajpedzie na Litwie.

W związku z tym, że klasztor w swojej strukturze budowlanej mieści też pomieszczenia parafialne, poświęcenia dokonał bp Kęstutis KĖVALAS, ordynariusz telszański, który dopiero od kilku dni sprawuje swój urząd w tej diecezji.

Biskupowi towarzyszył asystent generalny federacji FEMO fr. Jacek CIUPIŃSKI, minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego w Polsce (Gdańsk), do której należy delegatura litewska, fr. Jan MACIEJOWSKI, delegat prowincjała na Litwę fr. Piotr STROCEŃ, ekonom generalny fr. Nicola ROSA, poborca generalny fr. Wojciech KULIG oraz franciszkanie ze wspólnot z Litwy, Polski, Niemiec i Rosji.

W uroczystościach wzięli też udział parafianie, darczyńcy i osoby związane z franciszkanami, które przyczyniły się do powstania obiektu.

Klasztor stanowi drugi etap budowy dużego kompleksu, którego projekt zakłada powstanie kościoła w Kłajpedzie. Najpierw wzniesiono kaplicę i wieżę kościelną, a w najbliższej przyszłości przewiduje się wybudowanie kościoła.

Fr. Wojciech KULIG OFMConv, poborca generalny

Za: www.ofmconv.net

 

Wpisy powiązane

Franciszek do kardynałów: różnorodność konieczna, ale liczy się wspólnota

Kolegium Kardynalskie zyskuje 21 nowych członków. Kim są?

Intencja na październik – módlmy się za synod