Franciszkanie włączyli dziedzictwo św. Maksymiliana do charyzmatu swojego zakonu

Podczas przedpołudniowego głosowania we wtorek 14 sierpnia, czyli w święto Męczennika Miłości, 201 Kapituła Generalna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) postanowiła włączyć dziedzictwo Św. Maksymiliana do podstaw charyzmatycznych tej rodziny zakonnej, wprowadzając odpowiedni zapis do swoich Konstytucji, już w ich pierwszym artykule.

Oto tekst przyjęty przez Kapitułę i włączony do Konstytucji:

1 &7 Kościół ukazuje życie konsekrowane również jako harmonię pomiędzy modlitwą a pracą apostolską, przy pełnym zaangażowaniu wspólnoty braterskiej i struktur wspólnotowych.

Historia i tradycja Zakonu posiada w św. Maksymilianie Marii Kolbem bardzo aktualny przejaw świętości. Jego świadectwo jest zgodne z pierwotnym charyzmatem Zakonu i z tym, czego dzisiaj Kościół wymaga od zakonników. 

Dlatego Zakon w ramach nowych wyzwań misyjnych znajduje w św. Maksymilianie Marii Kolbem przykład w przeżywaniu zawierzenia Niepokalanej z otwartym sercem, we wsłuchiwaniu się w Ducha Świętego i znaki czasu.

Męczennik miłości wskazuje braciom drogę nawrócenia, polegającą na codziennym i twórczym praktykowaniu rad ewangelicznych i wielkodusznym darze z własnego życia. Patron naszych trudnych czasów uczy sztuki dialogu między braćmi, z innymi kulturami i religiami.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jest to historyczne wydarzenie, oznaczające iż cały Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych przyjmuje dziedzictwo Św. Maksymiliana jako własne.        

Red.

Wpisy powiązane

Bracia mniejsi: Europejskie Spotkanie Profesów Czasowych w Asyżu

Salezjanie w Hiszpanii: Zaangażowanie na rzecz uznania umiejętności młodych ludzi

Misjonarka z Północnego Kiwu: nie wiemy co będzie jutro