Jezuickie uniwersytety wypracowują strategię na najbliższe lata

W pierwszej połowie marca 2023 roku odbyło się w Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego w Rzymie spotkanie zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Jezuickich Uniwersytetów (International Association of Jesuit Universities, IAJU). W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele regionalnych stowarzyszeń uniwersyteckich, grup roboczych, a także stowarzyszeń zrzeszających szkoły inżynierskie i szkoły biznesu.

W drugim dniu spotkania, Przełożony Generalny o. Arturo Sosa SJ poruszył takie tematy jak złożoność obecnych czasów, sens współpracy i podstawowe znaczenie tożsamości jezuickiej wyrażającej się w zaangażowaniu w misję niesienia sprawiedliwości i pojednania. Jego wystąpienie przyczyniło się do żywej wymiany poglądów wśród uczestników.

Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego zaprosił zebranych do refleksji nad tym, jak instytucje, które reprezentują, otwierają się na głos Ducha Świętego i na ile rozeznają kierunek, w jakim Duch Święty chce prowadzić dzisiaj jezuickie szkolnictwo wyższe.

Spotkanie było ważną częścią procesu wypracowywania strategii działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Jezuickich Uniwersytetów (IAJU) na najbliższe lata.

IAJU jest stowarzyszeniem jezuickich uniwersytetów katolickich i instytutów szkolnictwa wyższego. Stowarzyszenie założone w 2018 roku i zatwierdzone przez Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego o. Arturo Sosę SJ jest międzynarodowym ciałem doradczym ściśle współpracującym z jezuickim Sekretariatem ds. Jezuickiego Szkolnictwa Wyższego.

Za: www.jezuici.pl

Wpisy powiązane

Kard. Cantalamessa do Papieża i Kurii: to Jezus ma być naszym chlebem

Ks. Artur Karbowy SAC z Brazylii: niekończące się zadanie ewangelizacji świata

List z Kijowa: dwa lata wojny naznaczyły Ukrainę traumą