Kapituła Generalna Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Sióstr Salezjanek)

Kapituła rozpoczęła się w Domu Generalnym CMW, w Rzymie, 11 września 2021 r. i zakończy się 24 października 2021 r.

Zgromadzenie rozpoczęło przygotowania do XXIV KG zaczynając od trzyletnich weryfikacji, w których swój znaczący wkład miały wszystkie wspólnoty CMW angażując w  swe przemyślenia także członków  Rodziny Salezjańskiej,  młodzież i świeckich.

Temat Kapituły: “«Zróbcie wszystko  cokolwiek wam powie» (J 2,5). Wspólnoty rodzące życie w sercu współczesności” zrodził się na drodze głębokiego rozeznania, podczas którego wzięto pod uwagę sugestie płynące z weryfikacji i jednocześnie znajomość aktualnej sytuacji Zgromadzenia, współczesne wyzwania edukacyjne oraz drogę życia konsekrowanego w Kościele.

Cel jaki został zamierzony do osiągnięcia podczas XXIV KG to rozbudzić pierwotną świeżość powołaniowej płodności Zgromadzenia. Jest to bardzo wymagający proces, dlatego jest przezywany z wiarą, w obecność Maryi, Matki, Mistrzyni i potężnej Wspomożycielki, która nieustannie towarzyszy CMW w ciągu 150 lat historii Zgromadzenia.

Dnia 17 września 2021 r. celebrowano Oficjalne Otwarcie XXIV Kapituły Generalnej. W uroczystości uczestniczyli: Kardynał João BRAZ de AVIZ, prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz emerytowany Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez Villanueva. Kard. João BRAZ de AVIZ, wyraził swój podziwem, jaki wzbudziła w nim praca wykonywana przez Zgromadzenie w ramach przygotowań do Kapituły Generalnej, doceniając bogactwo charyzmatyczne Zgromadzenia i zobowiązanie się do bycia w Kościele konkretnym znakiem synodalności w służbie najuboższych. Następnie wskazał kroki, jakie należy podjąć na drodze synodalnej: życie siostrzane we wspólnocie, słuchanie i dialog, braterstwo, otwarcie na inne charyzmaty, posługa władzy, posłuszeństwo Jezusowi, życie kościelne. Przebieg oficjalnego otwarcia KG można było śledzić dzięki transmisji online.

Centralnym punktem Kapituły Generalnej jest wybór Przełożonej Generalnej i Radnych, które podejmą się zadania animacji i zarządzania na najbliższe 6 lat. Wybory odbywały się w dniach 5-10 października 2021 r. 5 października Przełożoną Generalną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki została S. CHIARA CAZZUOLA. Matka Chiara ma 66 lat i pochodzi z włoskiej Toskanii. Podczas Kapituły Generalnej w 2008 roku została wybrana Radną Wizytatorką, a 6 lat później została mianowana Wikarią Generalną.

Po 100 latach istnienia Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Polsce pierwsza Polka weszła do Rady Generalnej. 9 października 2021 r. Radną Wizytatorką została wybrana S. LIDIA STRZELCZYK, Przełożona Inspektorii Wrocławskiej CMW. Radne delegowane przez Przełożoną Generalną do wizytowania Zgromadzenia mają obowiązek troszczyć się o utrzymanie stałych i konstruktywnych relacji między inspektoriami a Przełożoną Generalną i jej Radą oraz właściwą współpracę między różnymi wspólnotami inspektorialnymi.

Wszystkie wspólnoty CMW obecne w 97 krajach świata trwają w modlitwie w intencji trwającej jeszcze Kapituły Generalnej.

Siostry Salezjanki

Wpisy powiązane

Włochy: tajemnica nieznanego mistrza, który namalował najstarsze obrazy św. Franciszka

Papież spotkał się z pallotynami

Najnowsze dane dot. katolików na świecie (za 2022 rok)