Konferencja Redemptorystów Europy: zadania na 2015 r.

Relacja Konferencji Redemptorystów Europy do nowopowstających jednostek, priorytety pracy apostolskiej oraz nasze dziedzictwo w szybko zmieniającej się sytuacji wielu jednostek były tematami dsykutowanymi w czasie spotkania Rady KRE, które odbyło się w Rzymie w dniach 11 – 14 lutego 2015 r.

Rada (o. Jacek Zdrzałek, o. Pedro Lopez i o. Johannes Römelt) rozmawiała o sposobach prezentacji prac oraz o włączaniu nowych przełożonych wyższych poszczegónych jednostek Zgromadzenia w prace różnych komisji i sekretariatów KRE.

Rada omawiała pracę misyjną i pierwsze doświadczenia międzynarodowej wspólnoty w Albanii, zadecydowała także o wsparciu finansowym nowej misji. Wiele czasu poświęcono przygotowaniom do utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Luksemburgu.

W spotkanu udział wzięli częściowo także Przełożony Generalny o. Michael Brehl, Radny Generalny o. Alberto Esseveri i nowy przełożony Prowincji Francuskiej o. Zdzisław Stanula. Przedmiotem ich rozmów z Radą była sytuacja redemptorystów w krajach francuskojęzycznych w Europie.

Rada poprosiła także o. Piotra Sułkowskiego, należącego do Prowincji Rzymskiej, o częściowe zastąpienie o. Stanuli na stanowisku sekretarza KRE. Podjęto także dyskusję o kolejnym Zebraniu Ogólnym KRE, które odbędzie się w Porto w Portugalii w dniach 22 – 24 września 2015 r.

o. Jacek Zdrzałek CSsR

Za: www.redemptor.pl.

Wpisy powiązane

Franciszek: w Adwencie spotykajmy Jezusa w osobach potrzebujących

100 lat obecności Sercanów w RPA

S. Helen Alford OP, przewodnicząca Papieskiej Akademii Nauk Społecznych: naprawmy relację ze światem