Liczba salezjanów na świecie

Na zakończenie obrad Rady Generalnej zostały przedstawione i podane do wiadomości dane statystyczne dotyczące stanu Zgromadzenia Salezjańskiego w ubiegłym roku. Ogółem na świecie jest 15 560 salezjanów.

Na tę ogólną liczbę składa się 15 439 profesów, do których dochodzi 414 nowicjuszy i 121 biskupów; w tym zestawieniu nie jest uwzględniony ks. Daniel Sturla, który został mianowany biskupem pomocniczym Montevideo w dniu 10 grudnia, ale jeszcze nie został konsekrowany.

Wśród profesów wieczystych znajduje się 1609 salezjanów koadiutorów (12,1% całości), podczas gdy salezjanów kapłanów – 10 433 (67,6%). Ogólnie biorąc, wzrasta liczba salezjanów w Regionach Azja Południowa, Azja Wschodnia-Oceania oraz Afryka-Madagaskar, podczas gdy maleje we wszystkich pozostałych. Potwierdza to także liczba nowicjuszy. Inspektorie, które mają ich najwięcej, to prawie wszystkie azjatyckie: Indie-Guwahati: 24, Indonezja-Timor Wschodni: 21 i Wietnam: 20, ale jest też Inspektoria Afryki Środkowej – 22.

Placówek salezjańskich, kanonicznie erygowanych, jest 1823 na świecie, do których dochodzą inne 142 placówki, które nie są erygowane. Krajów, w których Synowie Księdza Bosko pracowali w 2011 r., było 131 – jeden więcej w porównaniu z rokiem 2010; było to spowodowane podziałem Sudanu na dwa odrębne państwa, Północny i Południowy Sudan, w których salezjanie mieli swoje placówki. Pozostała niezmieniona liczba Inspektorii i Wizytatorii – 89, ale rok 2012 już przyniósł powstanie nowej Inspektorii Indii-Silchar i przyniesie reorganizację Okręgu Wschodniego.

Inspektorią z największą liczbą salezjanów – profesów i nowicjuszy – jest pierwotna Inspektoria Ks. Bosko: Okręg Piemont-Valle d’Aosta – 520. Inspektorią o najmniejszej liczbie współbraci jest Węgierska – 37. Gdy chodzi o kraj, który liczy największą liczbę salezjanów, w tym względzie prym wiodą Indie – 2537; krajem o najmniejszej liczbie jest Namibia – 2, gdzie salezjanie są obecni od zaledwie 15 lat.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org

Wpisy powiązane

„Wszyscy pojednani w Jezusie Chrystusie” – papież jedzie do Demokratycznej Republiki Konga

Fotograficzne wizerunki św. Jana Bosko

Pierwszy kościół na świecie pw. Błogosławionych Męczenników Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka w Chimbote w Peru