Mistrz Hugon u pallotynów w Paryżu

„Ucz się wszystkiego! Zobaczysz, że nic nie jest zbyteczne, a wiedza niepełna nie daje szczęścia!” – te słowa wygłoszone przez Hugona ze św. Wiktora w XII w. na nowo rozbrzmiały w pallotyńskim Centre du Dialogue w Paryżu i zaintrygowały paryską publiczność.

Sylwetkę wybitnego myśliciela wieków średnich przybliżył Marcin Janecki, związany z Ośrodkiem Historii Kultury w Średniowieczu KUL, tłumacz tekstów dawnych, filolog, teolog i filozof podczas spotkania pt. „Piękno i mądrość. Intrygujące poglądy mistrza Hugona” zorganizowanym przez paryskie Centrum Dialogu i Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl. Teksty Hugona zaprezentował Mateusz Rusin, aktor znany m. in. z roli ks. Macieja w serialu „Ranczo”. Spotkanie poprowadziła Monika Florek-Mostowska, wiceprezes Fundacji Salvatti.pl.

Gość spotkania nakreślił krótką historię życia Hugona (1096-1141), który przebywał w klasztorze św. Wiktora pod Paryżem i od 1130 r. był kierownikiem klasztornej szkoły, ceniony jako uniwersalny myśliciel, mocny zarówno w naukach świeckich jak i w teologii. Zajmował się logiką, teorią poznania, psychologią, kosmologią, matematyką, gramatyką i historią. W swoich pismach podkreślał, że droga poszukiwania prawdy powinna prowadzić do poznania całości. „Nie może być prawdziwego poznania części poza całością”. Wtedy bowiem nie dostrzegamy prawdziwego piękna.

Hugon przestrzegał przed przypisywaniem zbytniej wartości jedynie „pewnym elementom całości jako najwznioślejszym i najważniejszym oraz lepszym od samej całości”. Głosił, że „wszelkie piękno cząstkowe jest mniejsze od całości, a same owe najmniejsze rzeczy w całości lśnią większym blaskiem niż największe poza całością”.

Prelegent zauważył, że współcześnie naukowcy zajmują się wąskimi specjalizacjami, a brakuje „ogólnistów”, którzy podobnie jak Hugon, potrafią łączyć różne dziedziny wiedzy i dążyć do poznania całości. Zaznaczył, że ważne na drodze poszukiwania prawdy jest systematyczne zgłębianie wiedzy, by dojść do mądrości. Podkreślał wagę słów „filozofia (philo sophia)” czyli umiłowanie mądrości i „filokalia (philo kalia)” – umiłowanie piękna. „skutecznie zmierza do celu, kto postępuje w sposób uporządkowany i metodyczny, podczas gdy ci, którzy jednym susem chcą pokonać przepaść, kończą niechybnie na jej dnie” – cytował mistrza. „Człowiek, kimkolwiek by nie był, jeśli nie jest mądry, nie jest dobry; a jeśli jest mądry, jest dobry, kimkolwiek jest. To bowiem, że jest się człowiekiem, pochodzi z natury, to zaś, że jest się mądrym, jest dziełem cnoty, jak to, że jest się głupim, jest skutkiem wady. Niech zatem nie wystarcza ci to, że jesteś człowiekiem, ale rozważ to, czy jesteś mędrcem, czy głupcem” – wybrzmiały słowa Hugona na koniec spotkania.

Po stronie publiczności zasiadło ponad 70 osób: Polacy mieszkający we Francji, siostry pallotynki i nazaretanki, pracujące w Paryżu oraz paryski świat nauki i kultury. Spotkanie było kolejnym wydarzeniem z comiesięcznego cyklu i jest kontynuacją spotkań z polskimi intelektualistami, zapoczątkowanych w 1973 r. przez pallotyna ks. Józefa Sadzika, twórcy Centre du Dialogue przy rue Surcouf 25.

mm/KAI

Wpisy powiązane

Hiszpania: zbuntowane klaryski z Belorado odeszły z Kościoła katolickiego i będą ekskomunikowane

Pożegnania: Abp. Gianfranco Agostino Gardin OFMConv

Rzym: zmarł spowiednik papieża Franciszka