Moskwa: reaktywacja Instytutu św. Tomasza z Akwinu

Po rocznej przerwie prowadzony przez jezuitów Instytut św. Tomasza z Akwinu w Moskwie wznowi swoją działalność. W okresie przerwy opracowano nowy program studiów i podjęto kroki celem nawiązania współpracy z innymi wyższymi uczelniami prowadzonymi przez Towarzystwo Jezusowe na świecie.

W nowym programie studiów wydzielono trzy kierunki: teologia, psychologia i duchowość oraz twórczy duch człowieka w służbie kultury. Pierwszy kierunek umożliwi zapoznanie się z nauczaniem Kościoła katolickiego i z podstawami cywilizacji europejskiej. Drugi przeznaczony jest dla studentów poszukujących dróg zrozumienia siebie samych i innych ludzi w kontekście wiedzy psychologicznej uzupełnionej i przenikniętej duchowym spojrzeniem na świat. Trzeci z kierunków zainteresuje wszystkich, którzy będą chcieli poznać i zrozumieć różne kultury oraz wpływ chrześcijańskich tradycji na historię kultur Wschodu i Zachodu.

Władze Instytutu prowadzą rozmowy z jezuickimi uczelniami wyższymi Szwecji, Polski i Anglii celem nawiązania współpracy naukowej oraz umożliwienia studentom Instytutu otrzymania jednocześnie dwóch dyplomów: rosyjskiego i jednej z uczelni zagranicznych.

W. Raiter, Moskwa

Za: Radio Watykańskie

Wpisy powiązane

Papież: w centrum szkół jezuickich musi być Jezus

Męczennicy z Damaszku będą kanonizowani

Pijarzy: Europejskie Spotkanie Kleryków