Najnowsza książka o. Gabriela Witaszka CSsR

Książka zawiera szereg artykułów opublikowanych w czasopiśmie naukowym Studia Moralia wydawanym przez Akademię Alfonsjańską w Rzymie. Przewodnim tematem tych artykułów jest pojęcie sprawiedliwości i miłosierdzia, jako daru Boga, określającego ramy właściwego zachowania moralnego, do którego jest zobowiązany każdy człowiek. Opracowanie przedstawia całe bogactwo myśli, stanowiących owoc badań przeprowadzonych przez różnych autorów w różnym czasie i w różnych kontekstach społecznych. W zakończeniu książki dokonano także analizy zależności między sprawiedliwością i miłosierdziem w świetle myśli świętego Alfonsa.

Gnada Aristide i Gabriel Witaszek (Redd.), Dono per un giusto comportamento morale. Giustizia e misericordia [Dar Boga a właściwe postępowanie moralne. Sprawiedliwość i miłosierdzie] (= Quaestiones Morales 16), Lateran University Press e Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano 2016, 298.

Wpisy powiązane

Franciszek: w Adwencie spotykajmy Jezusa w osobach potrzebujących

100 lat obecności Sercanów w RPA

S. Helen Alford OP, przewodnicząca Papieskiej Akademii Nauk Społecznych: naprawmy relację ze światem