O. Saverio Cannistra spotkał się z karmelitankami bosymi

W rzymskim Centrum „Salesianum” odbyło się zaplanowane na 3 lutego br. spotkanie O. Generała z karmelitankami bosymi, przebywającymi w tym czasie w wiecznym mieście z okazji zakończenia Roku Życia Konsekrowanego.

Poza przewodniczącymi i delegatkami zrzeszeń i federacji z całego świata, na spotkanie zostały zaproszone przełożone z rzymskich klasztorów de Tre Madonne i San Giuseppe, a także delegatka z Regina Carmeli. W sumie zebrało się 105 sióstr. Ze strony braci wraz z o. Saverio Cannistrà, generałem Zakonu, byli obecni ojcowie Agustí Borrell, Łukasz Kansy i Daniel Chowning, definitorzy generalni, o. Rafał Wilkowski, sekretarz ds. mniszek, o. Jean Joseph Bergara, prokurator generalny i o. Miguel Márquez, prowincjał iberyjski, którzy w poprzednich dniach uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Tematem wiodącym spotkania z siostrami stała się formacja permanentna karmelitanek bosych i odpowiedzialność wynikająca z prawa, ale nade wszystko z poczucia tworzenia jednej rodziny, stojąca przed Generałem.

Na spotkaniu O. Generał zapewnił o gotowości Kurii Generalnej do służenia mniszkom na polu formacji, wpierania sióstr w ich zaangażowaniu przy powstawaniu materiałów formacyjnych. O. Generał podkreślił, że oprócz aspektu intelektualnego, formacja musi się odznaczać troską o osobę, o jej osobiste powołanie, tak w przestrzeni osobistej, jak i w obszarach wspólnotowych.

W godzinach popołudniowych s. María José Pérez z Karmelu w Puçol (Hiszpania) podzieliła się doświadczeniem prowadzenia bloga Teresa, od kądzieli do pióra, za pomocą którego rozpowszechniała podczas roku jubileuszowego materiały formacyjne, dotyczące św. Teresy od Jezusa. Na bazie wspomnianego doświadczenia ukazała możliwości jakie daje Internet w zakresie formacji stałej.

Podczas spotkania odbyła się praca w różnych grupach językowych i wspólny dialog w auli.

Spotkanie zakończyło się modlitwą nieszporów i dziękczynieniem za pracowity, historyczny dzień. Można obejrzeć galerię fotograficzną z tego spotkania na stronie: https://goo.gl/photos/Fp4pv3C7SMYiRxED8

Źródło: www.carmelitaniscalzi.com

Za: www.karmel.pl

Wpisy powiązane

Wietnam: śluby wieczyste pierwszych marianów w Wietnamie

Spotkanie Organizacji Augustianów Europejskich

Serce lidera – Siostra Barbara Flad #Famvin2024