Obradowała Polonijna Rada Duszpasterska Europy

W dniach 22-24 września 2023 roku w Domus Maria w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie na Litwie, odbyło się zebranie plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy. Rada zrzesza kilkadziesiąt osób – duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński. Tematem spotkania były zagadnienia związane z katechezą.

Publikujemy komunikat po obradach: 

Komunikat Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy

 

W dniach 22 – 24 września 2023 roku w Domus Maria w pobliżu Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie na Litwie, odbyło się zebranie plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy.

 

Tematem spotkania były zagadnienia związane z katechezą rozumianą w bardzo szerokim zakresie i wymiarze. Zaproszeni prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawiali wybrane aspekty rozwoju oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży w kontekście globalnych transformacji.

 

Mówili również o zagadnieniach związanych z formami prowadzenia katechezy, z formacją i kompetencjami katechetów w różnych środowiskach polonijnych. Podkreślali oni, że należy pokazywać prawdziwy obraz Boga, szczególnie ludziom młodym. Zwracali uwagę na potrzebę, przeżyć religijnych, spotkania Boga i Kościoła, oraz doświadczenia wspólnoty.

 

Zaproszeni goście podkreślali ważność tego, aby kształcenie i formowanie młodego człowieka nie było tylko informacyjne, ale także formacyjne. Został również przedstawiony program i zachęta do prowadzenia katechezy dorosłych.

 

Wśród zaproszonych prelegentów byli między innymi:

– ks. dr Łukasz Simiński – UMK Toruń – „Przekaz wiary w erze wielokulturowości”

– dr Monika Dacka – KUL – wybrane aspekty rozwoju oraz funkcjonowanie dzieci i młodzieży w kontekście globalnych transformacji

– ks. prof. Paweł Mąkosa – KUL – Wiara bez granic. Katecheza emigracyjna w obliczu wyzwań i szans

– ks. dr hab. Tomasz Konieczko – UKSW – Przełamując granice. Innowacyjne drogi katechezy dorosłych

 

W czasie dyskusji uczestnicy zebrania dzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami i przeżyciami oraz radościami i problemami. Poszukiwali jeszcze skuteczniejszych form i sposobów pracy duszpasterskiej i formacyjnej oraz dotarcia do innych.

 

Specjalnymi gośćmi byli przedstawiciele telewizji EWTN Polska – ks. Piotr Wiśniowski dyrektor oraz Pan Iwo Bender przedstawiciel telewizji EWTN na Europę Wschodnią. Przedstawiali swoją pracę oraz zachęcali do współpracy środowiska emigracyjne.

 

W sobotni wieczór mieli okazję spotkania Prezesa Rady Polonii Świata, Pana Jarosława Narkiewicza pochodzącego z Litwy.  Jest on znanym działaczem polonijnym zaangażowanym bardzo żywo w życie Polaków mieszkających na Litwie.

 

Przedstawiciele PRDE uczestniczyli we Mszy Świętej koncelebrowanej w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie i Kościele Ducha Świętego. W Godzinie Miłosierdzia modlili się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego. W ostatni dzień zebrania odwiedzili oni Hospicjum błogosławionego Michała Sopoćki, w którym posługuje Siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego.

 

Z wdzięcznością wspominają niezwykle serdeczne przyjęcie na ziemi wileńskiej przez miejscowych duszpasterzy: Ks. Wojciecha Górlickiego, proboszcza Parafii św. Piotra i Pawła oraz Ks. Szymona Wikło, Proboszcza Kościoła Ducha św..

 

Polonijna Rada Duszpasterska Europy zrzesza kilkadziesiąt osób – duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Ksiądz Biskup Piotr Turzyński.

Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej/ BP KEP
Za: episkopat.pl

Wpisy powiązane

Indonezja: przełożony generalny werbistów arcybiskupem Ende

Wielka Brytania: generalny promotor Różańca Zakonu Dominikańskiego o swojej misji

Papież: w centrum szkół jezuickich musi być Jezus