Papież do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Pasjonistów: bądźcie miłosiernymi, wrażliwymi szafarzami

Siła i prostota waszego przesłania, którym jest miłość Boga objawiona na krzyżu, mogą nadal przemawiać do współczesnego społeczeństwa, aby nie pokładało ufności w słowach, ale pozwoliło przekonać się konkretnym czynom.

Dla wielu młodych, którzy poszukują Boga, męka Jezusa może być źródłem nadziei i siły ukazując, że każdy człowiek jest bezgranicznie kochany – to słowa papieża Franciszka skierowane do uczestników kapituły generalnej zgromadzenia pasjonistów (członków Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa).

W wygłoszonym przemówieniu Ojciec Święty zachęcił zakonników, aby ich wspólnoty były szkołami modlitwy, gdzie doświadcza się mocy samego Boga.

– Pragnę was wesprzeć w pragnieniu bycia sługami duchowego uzdrawiania i pojednania, tak bardzo potrzebnego dzisiejszemu światu, naznaczonemu wieloma ranami. Wasze Konstytucje zachęcają was do całkowitego poświęcenia się ewangelizacji i reewangelizacji narodów, wybierając te najbiedniejsze, w najbardziej oddalonych miejscach – mówił Ojciec Święty.

– Wasze bycie z ludem, wyrażające się w misjach ludowych, kierownictwie duchowym i sakramencie pojednania, jest bezcennym świadectwem. Kościół potrzebuje bowiem szafarzy, którzy mówią z czułością, słuchają bez potępiania i przyjmują z miłosierdziem.

Za: www.deon.pl

Wpisy powiązane

Papież: moraliści mają iść z ludźmi, a nie tylko grozić palcem

Stwierdzono heroiczność cnót 6 nowych osób, w tym matki 4 dzieci

Werbiści: Woda dla Afryki