Pielgrzymka polskich sióstr do Drzwi Świętych

Siostry Polki z różnych Zgromadzeń, posługujące w Rzymie, od wielu już lat spotykają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca w Auli św. Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława Biskupa w Rzymie. Spotkania te stanowią okazję do pogłębiania więzi z Bogiem i wiedzy religijnej,  do wzajemnego poznania się i dzielenia wiarą i doświadczeniem.

Kolejny rok spotkań rozpoczął się inaczej niż zwykle, a mianowicie wspólną pielgrzymką do Drzwi Świętych w Bazylice Św. Piotra. Choć każda z sióstr, z racji mieszkania w Wiecznym Mieście, niejednokrotnie miała okazję przejść przez Drzwi Święte w rzymskich Bazylikach, to jednak wspólne przejście drogą miłosierdzia miało swój szczególny wymiar. Podążając za krzyżem niesionym na zmianę przez przedstawicielki różnych Zgromadzeń, siostry zatrzymywały się w kilku wyznaczonych na szlaku punktach, by przywołać wstawiennictwa Maryi – Matki Miłosierdzia, modlić się Psalmami i Modlitwą Jubileuszową, „doświadczyć jeszcze raz miłości Boga, która pociesza, przebacza i daje nadzieję”, a po przejściu Drzwi Świętych, już u Grobu Św. Piotra, wyznać wiarę i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.

Pielgrzymkę, w której uczestniczyło około 100 Sióstr, zorganizowała s. Halina Dołęga, nazaretanka, koordynatorka polskich sióstr zakonnych w Rzymie. Siostrom towarzyszył o. Piotr Andrukiewicz CSsR, opiekun duszpasterstwa Polonii przy kościele św. Alfonsa Liguori. W pielgrzymce uczestniczyły też siostry nazaretanki przeżywające w Rzymie czas odnowy duchowej. Po zakończeniu pielgrzymki siostry wysłuchały jeszcze konferencji o. Piotra „Życie konsekrowane znakiem miłosierdzia Bożego”.

Sekretariat CSFN

Wpisy powiązane

Papież Franciszek do Papieskiej Akademii Alfonsjańskiej: „pogodzić naukę z bliskością ludowi Bożemu”

„ … a Jego Królestwu nie będzie końca”. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie

Papieska Akademia Alfonsjańska: sympozjum „Święty Alfons, duszpasterz najmniejszych i doktor Kościoła”