Pożegnania: ks. Marian Babula CSMA

Dnia 15 czerwca, w Uroczystość Bożego Ciała, po odprawieniu porannej Eucharystii w kościele Qvo Vadis w Rzymie, odszedł do wieczności ks. Marian Babula CSMA (1958-2017).

Przeżył 59 lat, w tym 33 lata w kapłaństwie i 40 w życiu zakonnym. Formację w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła rozpoczął w 1973 r. od Niższego Seminarium Duchownego w Miejscu Piastowym. Nowicjat odprawił w Pawlikowicach i tam złożył pierwsze śluby. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w Krakowie (1979-1982), a zakończył w Viterbo (1982-1984). Wyświęcony na kapłana w Rzymie, w dniu, 31.05.1984 r. przez św. Jana Pawła II.

Studia z prawa kanonicznego i cywilnego na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim uwieńczył doktoratem. Od 1990 roku do dnia śmierci pracował w Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W 2004 roku został mianowany przez św. Jana Pawła II Praepositum Officii w tejże Kongregacji.

Spełniał również obowiązki przełożonego Delegatury włosko-szwajcarskiej, przełożonego domu zakonnego w Castel S. Elia, prokuratora generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, wicepostulatora, a potem postulatora w procesie kanonizacyjnym ks. Bronisława Markiewicza, postulatora w procesie kanonizacyjnym męczenników podlaskich, M. Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej i bpa Zygmunta Łozińskiego.

Doczesne szczątki śp. ks. Mariana Babuli zostaną złożone w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Miejscu Piastowym. Termin pogrzebu zostanie podany, po załatwieniu niezbędnych formalności.

Wpisy powiązane

Włochy: tajemnica nieznanego mistrza, który namalował najstarsze obrazy św. Franciszka

Papież spotkał się z pallotynami

Najnowsze dane dot. katolików na świecie (za 2022 rok)