Redemptorystki: pierwsze zgromadzenie federacji bł. Marii Celesty Crostarosy

W kolebce dwóch redemptorystowskich instytutów zakonnych, w Scala we Włoszech, odbyło się w dniach od 23 do 31 października 2022 r. pierwsze zgromadzenie federacji klasztorów mniszek redemptorystek „bł. Marii Celeste Crostarosy”, która obejmuje klasztory europejskie, afrykańskie i z Ameryki Południowej. Pierwszą przewodniczącą federacji została s. Imma di Stefano OSsR ze Scala.

Federacje klasztorów mniszek klauzurowych powstały na mocy konstytucji apostolskiej „Vultum Dei quaerere” o żeńskim życiu kontemplacyjnym z 2016 r. i instrukcji wykonawczej do tejże konstytucji wydanej przez Kongregację (obecnie Dyksterię) Instytutów Życia  Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w 2018 r. Każdy klasztor jest zobowiązany do uczestnictwa w takim ciele.

S. Imma di Stefano, upoważniona przez DIVCSVA (Dykasterię ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego) do zwołania pierwszego Zgromadzenia, napisała do redemptorystek w liście: „Stosownym jest zorganizować ten pierwszy ważny moment życia federacyjnego w Scali, miejscu, gdzie narodził się nasz Zakon i skąd rozprzestrzenił się na cały świat! Jestem pewna, że będzie to dla nas wszystkich źródłem łaski, że będziemy mogli powrócić do miejsc naszych początków, aby rozpocząć drogę federalną, która zaoferuje nam nowe sposoby przeżywania komunii i jedności”.

Spotkaniu federacji towarzyszyły osoby zaproszone, m. in. o. abp José Rodriguez Carballo OFM, sekretarz DIVCSVA, który przewodniczył Mszy św. i wygłosił wykład, w którym poruszył różne aspekty życia monastycznego, opierając swoją refleksję na konstytucji „Vultum Dei Querere”. Podkreślił między innymi znaczenie formacji ciągłej, bycia świadkami piękna życia, wzajemnej miłości i naszej odpowiedzialności za aktualizację charyzmatu, by nadać mu znaczenie w dzisiejszym Kościele.

W swojej refleksji o. prof. Sabatino Majorano CSsR zarysował w kilku punktach to, co najbardziej istotne dla twórczej wierności charyzmatowi krostarosjańskiemu, który powinien być dominującą nutą w decyzjach federacji. O. Serafino Fiore CSsR, przełożony Prowincji Neapolitańskiej Redemptorystów, przedstawił refleksję: „Federacja w duchu bł. Marii Celeste Crostarosy”.

Zgromadzenie w czasie obrad dokonało wyboru przewodniczącej, jej rady oraz ekonomki, a także opracowało projekt życia federacji. Przewodniczącą na lata 2022-2028 została s. Imma di Stefano OSsR ze wspólnoty w Scala. Radnymi: s. Eva Hanusova OSsR (Kežmarok, Słowacja), s. Aura Sotomayor Galvez OSsR (Chulucanas, Peru), s. Marie Veronique Oubda OSsR (Diabo, Burkina Faso), s. Grażyna Raszkiewicz OSsR (Foggia, Włochy). Obowiązki ekomki zostały powierzone s. Annie Marii Ceneri OSsR (Sant’Agata dei Goti, Włochy), a sekretarki s. Grażynie Raszkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyli także asystent federacji o. Piotr Chyła CSsR z Rzymu oraz o. Patrice Nyanda CSsR, wiceprowincjał Afryki Zachodniej, jako tłumacz dla sióstr z Burkina Faso i Angoli.

s. Kazimiera Kut OSsR, Bielsko-Biała/oprac. red.; cssr.news i redemptorystki.pl

Za: www.redemptor.pl

Wpisy powiązane

Sercanie: Wizyta w czasie wojny

Jezuickie uniwersytety wypracowują strategię na najbliższe lata

Bracia szkolni rozpoczynają prace nad obudową szkół w Turcji i Syrii