USA: przygotowywany dokument na temat możliwości podejmowania życia zakonnego przez osoby transpłciowe

Komisja Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych ma zamiar odpowiedzieć na pytanie, czy osoby określające się jako transpłciowe mogą podjąć życie zakonne w Kościele katolickim. Do jesieni bieżącego roku dokument na ten temat ma przygotować Komisja Spraw Kanonicznych i Zarządzania Kościołem – powiedział portalowi The National Catholic Register jej przewodniczący, biskup Thomas Paprocki.

Kwestia ta znalazła się w centrum uwagi w maju, kiedy to pustelnik z diecezji Lexington w stanie Kentucky publicznie określił siebie jako osoba transpłciowa. Biskup Paprocki nie chciał komentować tej sprawy. Przypomniał jednak, iż papież Franciszek potępił „ideologię gender” i zaznaczył, że „osoba transpłciowa zasadniczo zaprzecza niektórym podstawowym naukom Kościoła, które mają swe oparcie w Biblii, która w Księdze Rodzaju wyraźnie stwierdza, iż Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę.

Pytany o przypadek pustelnika, który prowadzi samotne życie konsekrowane, a także różnicę wobec kogoś, kto próbuje wstąpić do wspólnoty zakonnej biskup Paprocki zauważył, że choć osoba taka żyje samotnie, to jednak składa ślubowanie Bogu, by żyć zgodnie z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła. „Nie wiem, jak taka osoba mogłaby zostać przyjęta do życia konsekrowanego, jeśli odrzuciła te nauki” – stwierdził bp Paprocki. Zaznaczył, że nowy dokument dotyczący osób transpłciowych w życiu zakonnym będzie kontynuacją notatki, którą arcybiskup Milwaukee Jerome Listecki, poprzednik biskupa Paprockiego na stanowisku przewodniczącego komisji spraw kanonicznych, wysłał do innych biskupów w 2021 r., wzywając ich do rozważenia wymogu testów DNA lub badań fizycznych w celu upewnienia się, że kandydaci wstępujący do seminarium w celu przygotowania się do kapłaństwa są mężczyznami.

st/KAI

Wpisy powiązane

Wietnam: śluby wieczyste pierwszych marianów w Wietnamie

Spotkanie Organizacji Augustianów Europejskich

Serce lidera – Siostra Barbara Flad #Famvin2024